SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Prognostic Factors in Breast Cancer

Boström Pia

Rintasyöpä, joka on naisten yleisin syöpä, on äärimmäisen monimuotoinen sairaus. Rintasyövän on ymmärretty olevan joukko erilaisia kasvaimia, jotka poikkeavat toisistaan huomattavasti kasvutavaltaan, ennusteeltaan ja hoitoon reagoinniltaan. Käyttökelpoisten ennusteellisten tekijöiden löytäminen auttaa kohdentamaan aggressiivisemmat hoidot suuremman uusiutumisriskin omaaville potilaille.

Solujakautumista säätelevien sykliinien esiintyminen syövässä poikkeavaa

Syöpä johtuu kontrolloimattomasta solujen jakautumisesta. Solunjakautuminen tapahtuu solusyklissä, jota säätelevät erilaistuneet proteiinit. Solusyklissä on useita tarkastuspisteitä, joissa säätelyjärjestelmän pääkomponentteina toimivat sykliinit ja sykliiniriippuvaiset proteiinikinaasit. Sykliinien ilmentyminen on poikkeavaa syövässä.

Boströmin tutkimustyössä solunjakautumisen sykliinejä A, B1, D1 ja E:n esiintymistä verrattiin rintasyövän erilaistumisasteeseen, molekulaarisiin rintasyövän alatyyppeihin ja käytössä oleviin ennusteellisiin tekijöihin.

– Solunjakautumisessa tärkeiden sykliinien A, B1 ja E:n havaittiin tutkimuksessa korreloivan rintasyövän huonompaan ennusteeseen. Sykliini D1 sen sijaan korreloi parempaan ennusteeseen, Boström selvittää.

Syöpäkudosta ympäröivällä soluväliaineella on tärkeä merkitys syövän etenemisessä

Lisäksi tutkimuksessa löytyi uusi itsenäinen syövän uusiutumista ennustava tekijä, solun ulkoisen väliaineen pilkkomisessa mukana olevan matriksin metalloproteinaasi 1:n ilmentyminen syöpäsoluissa. Näillä MMP-entsyymeillä on perinteisesti ajateltu olevan osuutta syöpäsolujen leviämisessä. Tässä tutkimuksessa analysoitiin MMP-1:n ilmentymistä sekä rintasyöpäsoluissa että niitä ympäröivien väliaineen soluissa. Tutkimustulokset osoittavat, että MMP-1 osallistuu syövän säätelyyn sekä tumatasolla että solun ulkopuolella.

- Soluväliaineen hajotus on lisääntynyt rintasyövässä. Matriksin metalloproteinaaseiksi nimitetään entsyymiperhettä, joka osaltaan vastaa tästä. Näiden proteolyyttisten entsyymien ilmentymisellä saattaa olla ennusteellista arvoa eri syövissä, Boström kertoo havainnosta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi dekoriinin ilmentymistä. Dekoriini on sidekudosväliaineessa esiintyvä proteoglykaani, jolla on kykyä säädellä solujen jakautumista. Pienentynyt dekoriini-ekspressio on liitetty huonoennusteisiin syöpiin. Dekoriinin ilmentymisestä erilaisissa syöpäkudoksissa ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta. Tutkimuksessa rintasyöpäsoluista ei löytynyt dekoriinia. Dekoriinia osoitettiin tutkimuksessa esiintyvän ainoastaan sidekudosväliaineessa, ei syöpäsoluissa.

- Dekoriinin saattaminen virusvälitteisesti dekoriini-negatiivisiin rintasyöpäsoluihin sai aikaan merkittäviä muutoksia syöpäsolujen kasvutapaan ja -nopeuteen. Tutkimustulosten perusteella dekoriinia voisi tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää rintasyövän hoidossa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512959303
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Boström Pia
Laajuus:127 s.
ISBN:9789512959303
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1147
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl