SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Hope Is Not Gone Altogether: The Roles and Reintegration of Young Female War Veterans in Liberia

Vastapuu Leena

Vastapuun tutkimusaineisto koostuu 133 nuoren naisveteraanin haastattelumateriaalista sekä tuhansista valokuvista, joita 25 haastateltavaa ovat ottaneet nykytodellisuudestaan ja tulevaisuuden haaveistaan.

– Halusin tavoittaa haastateltavieni elämän sellaisena kuin he itse sen näkevät ja kokevat. Tässä menetelmässä osallistujilla on paljon valtaa: he pystyvät halutessaan vaikenemaan esimerkiksi traumaattisista kokemuksistaan, Turun yliopistossa väittelevä Leena Vastapuu kertoo.

Koska entiseksi tyttösotilaaksi leimautuminen on Liberiassa häpeällistä, tutkimusta varten otettuja valokuvia ei voi käyttää sellaisenaan. Valokuvien julkaisemisen sijaan kuvittaja Emmi Nieminen on toteuttanut haastateltavien anonymiteetin takaavan visuaalisen narratiivin täydentämään kirjallista kuvausta.

– Valokuvien kautta minulle paljastui todellisuus, jota en voinut kuvitellakaan: narkomaanien ja prostituoitujen Liberia, mutta samalla myös todellisten selviytyjien solidaarinen verkosto. Niemisen kuvituksessa painottuu toivo ja jokapäiväinen sinnikkyys, sillä juuri toivo saa yksilöt ponnistelemaan alituisten koettelemusten keskellä, Vastapuu huomauttaa.

Jälleenrakennusohjelmat vahvistivat sukupuolistereotypioita

Tutkimuksen teoreettinen pohja on feministisessä rauhantutkimuksessa, postkolonialismissa, visuaalisessa turvallisuudentutkimuksessa sekä antropologiassa. Teoreettisina avainkäsitteinä ovat ”sosiaalinen lauttailu” sekä ”utelias kontrapuntalismi”. Näistä edellinen on uudelleentulkinta sosiaalisen navigaation käsitteestä, kun jälkimmäinen yhdistää Cynthia Enloen feministisen uteliaisuuden Edward Saidin kontrapunktisen luennan menetelmään.

– Teorian ja aineiston vuoropuhelun kautta osoitan, että tyttösotilaat sivuutettiin sekä sotien aikana että niiden jälkeisissä jälleenrakennusohjelmissa. Tyttö- ja naissotilaat nähtiin lähes aina uhreina, kun pojat ja miehet ajateltiin automaattisesti taistelijoiksi. Näin tultiin vahvistaneeksi haitallisia sukupuolistereotypioita niiden purkamisen sijaan, Vastapuu toteaa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512967735
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Vastapuu Leena
Laajuus:261 s.
ISBN:9789512967735
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:B osa 433
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl