SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Vanhempien ja oppilaanohjauksen yhteistoiminta ja huolenpito oppilaasta: Etnografinen tapaustutkimus perheohjausmenetelmän toteutuksesta yläkoulun oppilaanohjauksessa

Jännetyinen Jukka

Perheohjaus tuottaa välittämistä ja huolenpitoa

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia vaikutuksia kodin ja koulun välisenä yhteistyönä toteutetulla perheohjauksella on nuoren koulutusvalintojen suunnittelussa.

– Oppilaanohjauksen toteuttaminen perheohjauksena tuottaa välittämistä ja huolenpitoa. Se antaa uusia välineitä sekä koululle että kodeille, Jännetyinen toteaa.

Tutkimuksen aineisto koostui 50 perheen ohjauskeskusteluista, jotka käytiin vuosina 2009–2010 kahdessa pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa yläkoulussa.

Ohjauskeskusteluissa oli havaittavissa kolme eri osa-aluetta, joissa oppilaan ja vanhempien yhteistyö korostui: koulutusvaihtoehtoja kartoittava keskustelu, niitä koskeva neuvottelu sekä erilaisten ristiriitojen selvittäminen. Välittäminen ja huolenpito nousivat esiin oppilaan ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa varsinkin oppilaan tarpeiden tunnistamiseen ja valintoihin liittyvien tunne- ja tavoitetilojen jakamiseen liittyvissä kysymyksissä.

– Tutkimukseni osoitti, millaiset perheiden toimintatavat ohjaustilanteissa edistävät nuorten koulunkäyntiä. Yhteinen keskustelu, oppilaan toimintavastuun korostaminen ja ristiriitojen käsittely yhdessä ovat tuloksellisen perheohjauksen ytimessä, Jännetyinen kertoo.

Perheet mukaan oppilaanohjaukseen

Oman perheen ja koulun välisen yhteistyön tuottaman huolenpidon tunteen merkitystä oppilaanohjauksessa ei ole aiemmin tutkittu.

– Perheen ottaminen mukaan ohjaustilanteeseen sekä välittämistä ja huolenpitoa korostavat toimintatavat edistävät nuoren koulutusvalintojen tekemistä. Ne tukevat oppilaan aktiivista toimijuutta. Tämä on se suunta, johon oppilaanohjauksen toimintatapoja sekä ylipäätään kodin ja koulun välistä yhteistyötä tulisi kehittää, Jännetyinen summaa.

Tuotenumero:9789512970452
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Jännetyinen Jukka
Laajuus:175 s.
ISBN:9789512970452
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:C osa 451
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl