SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Palkkakatto eurooppalaisessa seurajalkapalloilussa - Tutkimus palkkakaton yhdenmukaisuudesta Euroopan unionin lainsäädännön kanssa

Bützow Robert

Kilpailun epätasaisuus ja seurojen heikko taloudenpito ovat olleet eurooppalaiselle seurajalkapalloilulle leimallisia piirteitä 1990-luvun puolivälissä annetun Bosman-ratkaisun jälkeen. Kilpailijoitaan huomattavasti suuremmilla resursseilla toimivat suurseurat ovat hallinneet pelikenttiä pitkälti siitä syystä, että ne kykenevät hankkimaan riveihinsä kaikista parhaimmat pelaajat maksamalla heille kilpailijoitaan suurempia palkkoja. Lisäksi moni seura on elänyt yli varojensa, kun ne ovat joutuneet ottamaan taloudellisia riskejä urheilumenestyksen saavuttamiseksi. Vuonna 2009 UEFA hyväksyi Financial Fair Play –säännöt (FFP-säännöt), joiden tarkoituksena on eurooppalaisten jalkapalloseurojen talouden tervehdyttäminen ja niiden toiminnan jatkuvuuden turvaaminen estämällä seuroja elämästä jatkuvasti yli varojensa. Nämä säännöt ovat kuitenkin joutuneet oikeustieteellisessä keskustelussa varsin kovankin kritiikin kohteeksi, koska niiden on katsottu olevan ristiriidassa unionin kilpailulainsäädännön kanssa.

Eräänä ratkaisuna edellä mainittuihin ongelmiin on pidetty palkkakattoa, jolla seurojen pelaajille maksamille palkoille asetetaan jokin tietty yläraja. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää UEFA:n sääntömääräykseen perustuvan palkkakaton yhden-mukaisuutta Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Palkkakatto herättää ensinnäkin kilpailuoikeudellisia kysymyksiä. Mikäli palkkakaton katsotaan täyttävän SEUT 101(1) artiklassa kielletyn kilpailunrajoituksen tunnusmerkin, on tutkittava, voidaanko järjestelyä pitää tästä huolimatta sallittuna. Toinen palkkakattoon liittyvä oikeudellinen ongelma koskee SEUT 45 artiklassa säädettyä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, joka on yksi sisämarkkinoiden neljästä perusvapaudesta. Työntekijöiden liikkumisvapauden osalta on myös tutkittava ensin, onko palkkakatto ristiriidassa SEUT 45 artiklan kanssa, ja mikäli näin on, voidaanko järjestelyä pitää tästä huolimatta sallittuna.

Tutkielman johtopäätöksinä todetaan että UEFA:n sääntömääräykseen perustuva palkkakatto merkitsee sekä SEUT 101(1) artiklassa kiellettyä kilpailunrajoitusta että SEUT 45 artiklan kanssa ristiriidassa olevaa työntekijöiden liikkumisvapauden rajoitusta. Palkkakatto vaikuttaa kuitenkin täyttävän ne edellytykset, jotka on asetettu näistä säännöksistä poikkeamiselle. Näin ollen voidaan varovaisesti esittää, että UEFA:n sääntömääräykseen perustuva palkkakatto on yhdenmukainen Euroopan unionin lainsäädännön kanssa.

Tuotenumero:9789512971183
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Bützow Robert
Laajuus:XVI + 60
ISBN:9789512971183
Julkaisuvuosi:2018
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 46
20,00 €
(sis. ALV 10%)


18,18 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl