SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Using remote sensing to map tree species distributions and floristic patterns of trees in Peruvian Amazonia at different extents

Pablo Pérez Chaves

Amazonia, maailman laajin ja runsaslajisin trooppinen metsäalue, pienenee jatkuvasti erilaisten käyttöpaineiden ja metsien hävityksen seurauksena, mutta suuret alueet ovat edelleen biologisesti tuntemattomia. MSc Pablo Pérez Chaves kartoitti väitöskirjatyössään Perun Amazonian lajistollista monimuotoisuutta.

Niin metsien järkevän käytön kuin suojelun yhtenä esteenä on puutteellinen tietämys siitä, missä eri lajit esiintyvät ja mitkä ovat lajistoltaan erityisiä alueita. Tällaisen keskeisen biologisen perustietämyksen kerääminen on välttämätöntä, mutta myös kallista ja aikaavievää, erityisesti Perun Amazonian kaltaisilla vaikeakulkuisilla alueilla.

Pablo Pérez Chaves on väitöskirjatyössään kartoittanut Perun Amazonian lajistollista monimuotoisuutta yhdistämällä kolme eri menetelmää: puulajiston maastoinventoinnin, kaukokartoituksen ja koneoppimisen algoritmit.

Puulaji-inventointiaineisto on peräisin Perun Amazoniassa toimivilta yksityisiltä puuyhtiöiltä sekä Perun kansalliselta metsäinstituutilta. Kaukokartoitusaineistojen, esimerkiksi Landsat-satelliittikuvien ja digitaalisten korkeusmallien, maantieteellinen kattavuus tekee niistä hyödyllisiä lajistollisen monimuotoisuuden mallintamisessa.

Koneoppimista käytettiin ennustamaan monimuotoisuuden piirteitä laji-inventointien ja kaukokartoitusaineistojen pohjalta. Yhdistämällä nämä kolme menetelmää oli mahdollista ennustaa verraten pienillä alueilla eri puulajien maantieteellistä esiintymistä ja laajemmilla alueilla lajiyhteisöjen maantieteellistä jakautumista.

– Yhtenä lopputuloksena oli ensimmäinen kartta, joka kuvaa puulajiyhteisöjen jakautumista koko Perun Amazoniassa, Pérez Chaves kertoo.

Puulaji-inventointien ja kaukokartoitusaineistojen yhdistäminen heikosti tunnetuilla alueilla antaa mahdollisuuden mallintaa karttamuotoon luonnon monimuotoisuutta kuvaavia tekijöitä kuten yksittäisten lajien tai lajiyhteisöjen esiintymisen.

– Tutkimukseni antaa mahdollisuuden luonnon monimuotoisuuden erilaisten piirteiden kartoittamiseen metsien käytön ja suojelun tueksi heikosti tutkituilla alueilla. Uskon, että käyttämäni lähestymistapa on sovellettavissa käytäntöön eri puolilla maailmaa tehtäessä päätöksiä eri maankäyttötapojen välillä, Pérez Chaves toteaa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512982899
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Pablo Pérez Chaves
Laajuus:138 s.
ISBN:9789512982899
Julkaisuvuosi:2020
Sarja:AII osa 375

Varastosaldo ei riitä.