SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Paikallinen sopiminen kunta- ja valtiosektoreilla

Kairinen, Martti & et al.

Henkilöstöä koskevia asioita neuvotellaan ja sovitaan varsin runsaasti myös kunta- ja valtiosektorien toimipaikoilla, vaikka lähtökohtaisesti työehtoja asetetaan keskustason ratkaisuin. Paikallinen sopimistoiminta perustuu ennen muuta näitä työelämän alueita säänteleviin virka- ja työehtosopimuksiin. Sopimisen perusteena on kuitenkin muitakin normistoja.

Teoksessa selvitetään ensiksi näitä paikallisen sopimisen oikeudellisista perusteita kummankin sektorin osalta erikseen. Sen jälkeen kuvataan kummallakin sektorilla tehdyn kyselytutkimuksen keskeiset tulokset. Ne kertovat lähinnä siitä, minkälaisia asioita on sovittu, miksi ja miten sopiminen on tapahtunut, mitä vaikutuksia sopimuksilla on koettu olleen ja miten paikalliset osapuolet suhtautuvat sopimiseen yleensä ja myös nykyisten sopimismahdollisuuksien laajentamiseen. Näin teos tarjoaa lukijalle tiiviin tietopaketin kunta- ja valtiosektorien paikallisen sopimistoiminnan asioista.

Julkaisun tiedot perustuvat työmarkkinajärjestöjen aloitteesta vuonna 2005 alkaneen paikallisen sopimisen tutkimushankkeen työn tuloksiin. Tätä julkisten sektorien osatutkimusta ovat taloudellisesti tukeneet Työsuojelurahasto, valtion työsuojelurahasto ja työmarkkinain keskusjärjestöt.

Tuotenumero:9789512936229
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kairinen, Martti & et al.
Laajuus:218
ISBN:9789512936229
Julkaisuvuosi:2008
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja. A 123
54,00 €
(sis. ALV 10%)


49,09 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl