SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Läpi tulen

Mäkelä Päivi et al.

Empiirinen tutkimus poliisin palonsyyn tutkinnasta ja vakavien tulipalorikosten rikosprosessista

Tutkimuksessa käytiin läpi kaikki vuonna 2007 poliisin tietoon tulleet ja syyteharkintaan edenneet tuhotyöt, törkeät vahingonteot ja petokset, jotka liittyivät tulenkäyttöön. Aineistosta haettiin vastauksia muun muassa siihen, ovatko oikeudelliset tulkinnat yhdenmukaisia, muuttuvatko rikosnimikkeet poliisin esitutkinnan jälkeen syyteharkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä sekä miten kauan tapauksiin kuluu aikaa. Tutkimus on luonteeltaan läpivirtaustutkimus, jossa tietyn tapausaineiston kulkua seurataan tutkinnan alkupisteestä oikeudellisen arvioinnin loppupisteeseen.

Tutkimuksessa analysoitiin myös poliisin palonsyyn tutkintaa. Tarkastelun kohteena oli palokohteiden ja syttymissyiden määrällinen analyysi, jota laajennettiin palonsyyn tutkinnan laatukriteerien arviointiin. Kyseessä on Suomessa ensimmäinen poliisin palonsyyn tutkintaa koskeva tutkimus, mikä toi esiin kehittämistarpeita erityisesti pelastusviranomaisten ammattitaidon hyödyntämisessä.  

Tutkimusaineisto antoi edelleen mahdollisuuden tarkastella myös tulipaloja sytyttäneiden henkilöiden ominaispiirteitä, tekojen motiiveja ja tulipalorikosten kytkeytymistä tekijän muuhun rikolliseen menettelyyn. Systemaattisesti yhdeltä vuodelta koottu aineisto mahdollisti tarkastelutapoja, joita ei ole voitu hyödyntää aiemmissa tutkimuksissa.

Tutkimus liittyy Suomessa toistaiseksi harvalukuisten läpivirtaustutkimusten joukkoon. Poikkitieteellisessä tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa yhdistetty niin poliisi- ja pelastusviranomaisten tuottama kuin syyteharkinta- ja tuomioistuinvaiheessa syntynyt materiaali monipuolisen viranomaistoiminnan analysoimiseksi. Tutkimuksessa ehdotetaan joidenkin lainsäädännön ongelmakohtien selventämistä joko lainsäädäntömuutoksin tai ennakkoratkaisuin. Tulevan tutkimuksen kohteeksi ehdotetaan muun muassa palojen tutkinnan viranomaisketjun analysointia, ja huomion kiinnittämistä palorikosten tuottamuksellisiin tekomuotoihin.

Tutkimushankkeen ovat rahoittaneet Palosuojelurahasto, sisäasiainministeriö, Poliisihallitus ja Finanssialan keskusliitto.

Tuotteeseen liittyvät tiedostot

Tuotenumero:9789512953646
Ulkoasu:sid.
Tekijä:Mäkelä Päivi et al.
Laajuus:XXVIII +364
ISBN:978-951-29-5364-6
Julkaisuvuosi:2013
Julkaisupäivä:24. huhtikuuta 2013
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Rikos- ja prosessioikeuden sarja A:36
75,00 €
(sis. ALV 10%)


68,18 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl

Tämän tuotteen ostaneet ovat ostaneet myös