SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Aluehallintojuttu. Vuoden 1997 aluehallintouudistus ja sen sanomalehtikäsittely

Malmsten Jarmo

FM Jarmo Malmstenin väitöstutkimus osoittaa, että vuoden 1997 aluehallintouudistus rakentui olemassa olevaksi sanomalehtien sivuilla. Mediassa välittyi ja toistui kamppailuun liittyviä suomalaisia ja alueellisia asetelmia, ja samalla alueellisesti orientoituneet sanomalehdet rakensivat uudistuskuvaa omista lähtökohdistaan.

Keskeinen havainto tutkimuksessa on se, että mediassa rakentuu ja toistuu käsityksiä alueellisesti jäsentyvästä maailmasta myös vailla erityistä pyrkimystä.

– Näin tapahtuu jo siksi, että median käytännöt itsessään sisältävät alueellisen ulottuvuuden. Maailma rakentuu alueellisesti lehtien sivuille jo siinä konventiossa, jossa uutiset jäsennetään paikallisiin, kotimaisiin ja ulkomaisiin uutisiin, Malmsten sanoo.

Sanomalehtijutut sisältävät riveillä ja rivien välissä loputtomasti alueellisia kytköksiä, käsityksiä ja viitteitä. Lääniuudistuksen sanomalehtikuvaukset ilmensivät hallintouudistuskuvausten lisäksi käsityksiä suomalaisten alueitten erityispiirteistä, alueellisista kehityskuluista, alueellisista vastakkainasetteluista sekä suomalaisten alueitten taloudellisesta eriarvoisuudesta.

– Nämä uudistuskeskustelun katveissa kulkeutuneet käsitykset vakiinnuttivat kuvaa suomalaisesta alueellisesta todellisuudesta, Malmsten toteaa.

Yhtymäkohtia nykyiseen kuntakeskusteluun

1990-luvun puolivälin jälkeinen lääniuudistus oli osa suomalaista hallintohistoriaa. Se oli myös yksi ilmentymä traditionaalisesta kamppailusta suomalaisen aluehallinnon oikeasta olomuodosta.

– Uudistuksen mediamaisemassa lääniuudistus otettiin vastaan nihkeästi. Voimakkain vastustus uudistukselle kumpusi alueilta, jotka olivat tuolloin menettämässä omaksi koetun lääninsä, Malmsten kertoo.

Lääniuudistuksessa oli kysymys tulkinnasta ajasta ja vallinneen ajan vaateista. 1990-luvun puolivälin jälkeen elettiin lamasta toipumisen ja uuden EU-jäsenyyden aikaa. Tämä asetti paineita suomalaiselle aluehallinnolle.

Keskustelu alueellisen hallinnan mekanismeista polarisoitui. Malmstenin mukaan julkisessa keskustelussa eri näkökulmat eivät kohdanneet sanomalehtien sivuilla mielekkäällä tavalla.

– Keskustelu takertui poliittisiin asetelmiin ja eritoten kysymykseen uusista ja vanhoista läänirajoista, ja debatin sisältö jäi lopulta ohueksi. Näiltä osin vuoden 1997 aluehallintouudistuskeskustelulla näyttääkin olevan kosolti yhtymäkohtia juuri nyt vilkkaana käyvälle kuntakeskustelulle.

Tuotenumero:9789512954209
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Malmsten Jarmo
Laajuus:233 s.
ISBN:9789512954209
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:C osa 364
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl