SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Information Management for Tactical Decision-Making in the Cardiac Care Process

Kontio Elina

TtM Elina Kontio väitöstutkimuksessa kehitettiin sydänpotilaiden hoitoprosessin taktista päätöksentekoa tukeva johtamisen sisältömalli.
 
– Malliin on koottu ne kriittiset tiedot, joita sydänpotilaiden hoitoprosessia ohjaavat asiantuntijat tarvitsevat hoidon koordinoimiseen. Tutkimuksessa esitettävää sisältömallia sydänpotilaan hoitoprosessin tarvitsemasta tiedosta voidaan soveltaa, kun kehitetään reaaliaikaisia toiminnanohjausjärjestelmiä, Kontio kertoo.
 
Kontion mukaan hoidon koordinoimiseksi tarvitaan toiminnanohjausjärjestelmiä nykyään käytössä olevien, päätöksentekoa tukevien potilastietojärjestelmien rinnalle.
 
Sydänpotilaiden hoitoprosessi sisältää kriittistä tietoa prosessista, johtamisesta ja kliinisestä hoitamisesta.
 
– Näiden tietojen pohjalta tehdyt taktiset päätökset liittyvät henkilöstöresursseihin, materiaaliresursseihin ja työnmäärään. Päätöksenteon taustalla oleva tieto kertyy useasta eri lähteestä, mutta tiedot eivät ole integroituneita.

Koneoppimisesta apua henkilöstöresurssien hallintaan

Kontion väitöskirja osoittaa, että suurista tietomääristä malleja muodostavien koneoppimisen menetelmien avulla olisi mahdollista ennustaa potilaiden hoitoisuusluokitusta.

– Hoitoisuusluokituksesta saatavaa tietoa voitaisiin hyödyntää henkilöstöresurssien hallintaan. Tutkimuksessa sähköisten kirjausten ja edellisen päivän hoitoisuusluokitusten avulla pystyttiin ennustamaan seuraavan päivän hoitoisuutta, jolla voi olla merkitystä ennakoitaessa henkilöstöresurssin määrää, Kontio sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin päätöksentekoon liittyviä onnistuneita ja epäonnistuneita sydänpotilaiden hoitotapahtumista. Lisäksi kartoitettiin myös sydänpotilaiden hoitoprosessissa tehtäviä taktisia päätöksiä sekä kyseisten päätösten taustalla olevan tiedon olemassaoloa ja kertymistä haastattelemalla osastonhoitajia, ylihoitajia ja osastonlääkäreitä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sydänpotilaiden hoidosta tehtyjä kirjauksia, joista ennustettiin koneoppimisen menetelmin seuraavan päivän hoidon tarvetta.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512954568
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kontio Elina
Laajuus:114 s.
ISBN:9789512954568
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1083
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl