SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Defending behavior in bullying situations

Pöyhönen Virpi

Pöyhösen väitöstyö koostuu neljästä erillisestä tutkimuksesta, joissa lähestytään eri näkökulmista koulukiusaamiseen puuttumista.
 
Tulosten mukaan empatialla on tärkeä rooli siinä asettuuko oppilas tukemaan kiusattua. Erityisesti affektiivinen empatia eli yksilön herkkyys kokea toisen tunteet on tärkeää. Myös sosiaaliset kognitiot kuten pystyvyysusko eli se,  miten helpoksi tai vaikeaksi oppilas kokee puolustamisen,  vaikuttaa käyttäytymiseen kiusaamistilanteessa, Pöyhönen sanoo.

Oppilaan empatia ja pystyvyysuskon kaltaiset sosiaaliset kognitiot eivät välttämättä riitä.
 
 Jotta oppilas toimisi empaattisen tunteen ja pystyvyydenkokemuksen mukaisesti, hänen on oltava hyvässä asemassa luokkaryhmässä, Pöyhönen sanoo.
 
Hyvän aseman voi saavuttaa kahta kautta. Joko opiskelija on pidetty eli häntä pidetään mukavana tyyppinä tai hän on suosittu, kaveripiirissä cool.  Usein myös kiusaajat ovat luokassaan suosittuja tyyppejä.
 
 Siksi oli rohkaisevaa huomata, että myös pidetyn oppilaan kiusaamiseen puuttumisella oli myönteinen vaikutus. On kuitenkin huomattava, että tämä on vähän kuin muna-kana –kysymys. Tutkimus ei selvittänyt sitä, johtuuko pidetyn oppilaan maine siitä, että hän puuttuu kiusaamiseen vai onko kiusaamiseen puuttuminen mahdollista, koska hän on pidetty, Pöyhönen sanoo.

Puolustajia voi rohkaista monin tavoin

Oppilaiden asenteet ovat usein kiusaamista vastaan, mutta silti vain suhteellisen pieni osa lapsista ja nuorista puolustaa ja tukee kiusattua luokkatoveriaan. Aiempien turkulaistutkimusten mukaan harvempi kuin joka viides puuttuu koulukaverinsa kiusaamiseen.
 
 Käyttäytyminen kiusaamistilanteessa on seurausta yksilön sisäisten ja yksilöiden välisten tekijöiden vuorovaikutuksesta. Myös luokkaympäristö vaikuttaa siihen, puolustavatko oppilaat kiusattua luokkatoveriaan. Rohkaistaessa lapsia ja nuoria tukemaan ja puolustamaan kiusattuja oppilaita näihin kaikkiin tekijöihin on syytä kiinnittää huomiota, Pöyhönen toteaa.

Ratkaisevaa on, miten koko luokka kokee opettajan asenteen

Pöyhösen havainnon mukaan kiusatun oppilaan tukemiseen ja puolustamiseen vaikuttavat vahvasti luokkaryhmän ominaisuudet kuten yhteiset normit.

Koululuokissa, joissa kiusaavat oppilaat ovat suosittuja puolustetaan vähemmän. Koululuokissa, joissa oppilaat kokevat tulevansa hyvin toimeen keskenään ja kokevat, että opettaja toimii kiusaamisen vähentämiseksi, puolustetaan enemmän, Pöyhönen sanoo.
 
Pöyhönen kysyi tutkimuksessaan koululaisilta muun muassa, kokevatko he, että opettaja pystyy ja puuttuuko opettaja kiusaamiseen.
 
Osoittautui, että ratkaisevaa kiusaamiseen puuttumisessa ei ole se, miten yksittäinen oppilas kokee vaan se, miten luokka ryhmänä kokee opettajan halun ja mahdollisuuden puuttua kiusaamiseen. Tämä todisti, että opettajan toiminnalla todella on merkitystä, Pöyhönen sanoo.
 
Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512954681
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Pöyhönen Virpi
Laajuus:160 s.
ISBN:9789512954681
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:B osa 367
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl