SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Learning Microscopic Pathology: Scaffolding the Early Development of Expertise in Medical Image Interpretation

Nivala Markus

Patologin antamalla diagnostisella lausunnolla on usein potilaalle hyvin tärkeä merkitys. Lausunto muodostaa pohjan sekä potilaan ennusteelle että hoitomahdollisuuksien kartoittamiselle. Diagnosointi perustuu mikroskooppinäytteiden tulkintaan. Työn visuaalisesta luonteesta johtuen yleinen olettamus on ollut, että patologian oppiminen vaatii erityistä visuaalista lahjakkuutta, niin sanottua ”hyvää silmää”.

– Tutkimukseni kuitenkin osoittaa, että lääketieteen opiskelijat oppivat patologiaa visuaalisista kyvyistään riippumatta. Tärkeämmäksi tekijäksi nousevat opiskelijoiden aikaisemmat tiedot lääketieteen perusteista, kuten kudosopista, Turun yliopistossa 5. lokakuuta väittelevä Markus Nivala kertoo.

Hyvät perustiedot auttavat opiskelijoita ylittämään niitä rajoituksia, joita opiskelijoiden vähäinen käytännön kliininen kokemus asettaa.

Uusi teknologia tukee oppimista

Tutkimuksessa kartoitettiin myös uuden teknologian luomia mahdollisuuksia tukea opiskelijoiden itsenäistä ja tarkoituksenmukaista harjoittelua. Tutkimuksen mukaan virtuaalimikroskopialla voidaan tukea lääketieteen opiskelijoiden itseopiskelua esimerkiksi upottamalla käyttöliittymään visuaalisia ja tiedollisia vihjeitä. Tietokoneella tai esimerkiksi tabletilla tapahtuva mikroskopointi mahdollistaa lisäksi perinteistä mikroskooppia jouhevamman yhteistyön opiskelijoiden kesken.

– Virtuaalimikroskopian tehokas hyödyntäminen vaatii kuitenkin vielä kehittyneempiä palautemekanismeja sekä teknologian ja opetuksen aikaisempaa tiiviimpää pedagogista integraatiota, Nivala sanoo.

Nivalan väitöstutkimuksen kaltaista, patologian varhaiseen oppimiseen keskittyvää tutkimusta on toistaiseksi tehty hyvin vähän. Tutkimus suoritettiin Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskuksen ja lääketieteellisen tiedekunnan välisenä yhteistyönä. Yhteensä viiteen osatutkimukseen osallistui ensimmäisen ja toisen vuoden lääketieteen opiskelijoita.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512955206
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Nivala Markus
Laajuus:106 s.
ISBN:9789512955206
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:B osa 371
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl