SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Libyan Breast Cancer: Health Services and Biology. Diagnosis Delay and Prognostic Value of DNA Ploidy, S-Phase Fraction, and Ki-67 and Bcl-2 Immunohistochemistry

Ermiah Eramah Elarabi A.

Libyalaisten naisten rintasyöpää arvioitiin väitöstutkimuksessa kahdesta näkökulmasta: terveyspalvelujen ja biologian kannalta.

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli tutkia diagnoosiviivettä ja sen vaikutusta Libyassa todettuihin rintasyöpiin sekä taudin kliiniseen levinneisyysasteeseen.

– Tulokset osoittavat, että rintasyövän diagnoosiaika on Libyassa pitkä ja diagnoosin viivästyminen liittyy moniin tekijöihin, jotka ovat omiaan tehostamaan kasvaimen etenemistä ja lisäämään potilaan kuolemanriskiä, Ermiah kertoo.

Tutkimus osoitti, että diagnoosiaika rintasyöpäpotilailla oli keskimäärin (mediaani) 7,5 kuukautta. 56% potilaista diagnostisoitiin yli 6 kuukauden kuluttua ensi oireista. Liiallinen perusteeton vakuuttelu siitä, että rinnan kyhmy on hyvänlaatuinen, oli tärkeä syy siihen, että diagnoosi viivästyi.

Diagnoosin viivästymiseen liittyivät myös sellaiset oireet, joihin ei liittynyt kyhmyä kuten korkea ikä, potilaan lukutaidottomuus ja aiempi rinnan hyvänlaatuinen tauti (mastopatia, fibrocystic disease). Potilailla, joiden tautiin liittyi diagnoosiviivettä, oli diagnoosihetkellä keskimääräistä suurempi kasvain, imusolmukemetastaaseja ja korkea kliininen levinneisyysaste.

Aggressiivisen syövän ennustajat

Tutkimus arvioi myös kasvainsolujen DNA-pitoisuutta, immunohistokemiallisesti arvioitua Ki-67- ja bcl-2- expressiota ja näiden biologisten piirteiden korrelaatiota kliinispatologisiin piirteisiin ja potilaiden ennusteeseen.

Biologisesti arvioiden 82,7 % kasvaimista oli aneuploidisia ja 17,3% diploidisia. Keskimääräinen DNA synteesissä olevien kasvainsolujen osuus (S-phase fraction, SPF) oli 11% (mediaani), ja Ki-67-positiivisuus 27,5 %. Ki-67-ekspressio todettiin 76%:lla potilaista. Bcl-2-positiivisista kasvaimista 72,2% oli myös estrogeenireseptori (ER)-positiivisia.

Potilailla, joiden kasvaimissa oli aneuploidisia soluja korkea proliferatiivinen aktiviteetti ja negativinen bcl-2-ekspressio liittyivät korkeaan histologiseen erilaistumisasteeseen (gradus, grade) ja lyhentyneeseen elinaikaan. SPF-arvo on käyttökelpoinen huonon ennusteen arviointiin ja yli 11%:n arvot liittyivät huonoon ennusteeseen. Bcl-2 on myös vahva muista tekijöistä riippumaton ennustetekijä tässä potilasaineistossa.

Tutkimuksessa selvisi, että sytometriset muuttujat, proliferaatiota mittaavat muuttujat (Ki-67, SPF), ja bcl-2-negatiivisuus liittyvät libyalaisen rintasyövän aggressiiviseen käyttäytymiseen.

– Niitä voidaan käyttää perinteisten ennustetekijöiden ohessa potilaiden ennusteen arviointiin ja hoitolinjan valintaan, Ermiah kertoo.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512955282
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Ermiah Eramah Elarabi A.
Laajuus:154 s.
ISBN:9789512955282
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1089
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl