SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

The Genetics of Behaviour and Other Adaptive Traits in Nine-Spined Sticklebacks (Pungitius pungitius)

Laine Veronika

Evoluutiobiologiassa yksi tärkeimmistä tavoitteista on tunnistaa fenotyyppisen vaihtelun geneettinen tausta. Fenotyypillä eli ilmiasulla tarkoitetaan tietyn lajin yksilön kaikkien havaittavissa olevien ominaisuuksien kokonaisuutta.

– Genomiteknologian edistysaskeleet ovat mahdollistaneet tämän tutkimisen myös muilla kuin mallilajeilla. Kolmipiikkiä pidetään yhtenä tärkeimmistä evoluutiobiologian mallilajeista, mutta sen lähisukulainen kymmenpiikki on saanut yhä enemmän huomiota evolutiivisissa tutkimuksissa, Veronika Laine sanoo.

Lampikalojen käyttäytyminen ja ulkoasu eroaa merikaloista

Kun kymmenpiikkien eri populaatioita on verrattu toisiinsa, on huomattu, että eri elinympäristöissä kalat ovat geneettisesti erilaisia; lampikalat ovat sisäsiittoisempia kuin merikalat.

Eri elinympäristöjen kymmenpiikit eroavat myös ulkoisten ominaisuuksien ja käyttäytymisen suhteen toisistaan.

– Lammissa kymmenpiikit ovat vihaisempia, rohkeampia ja kasvavat jättiläisiksi verrattuna merikaloihin, jotka ovat pieniä ja ujoja. Merikaloilla on myös tuhdimpi panssarointi ja lantiopiikki petoja vastaan, joka usein puuttuu lampikaloilta tai se on huonosti kehittynyt niillä.  Eroihin vaikuttaa ympäristö, mutta taustalla on myös geneettisiä tekijöitä. Tutkimuksessani selvitin juuri näiden erojen geneettisiä syitä, Laine kertoo.

Geenien yhteistoiminta vaikuttaa kalapopulaatioiden käyttäytymis- ja kasvueroihin

Tutkimuksessa havaittiin, että kymmenpiikin käyttäytyminen – aggressiivisuus, syöntiaktiivisuus ja rohkeus – on yhteydessä yksilön geneettiseen monimuotoisuuteen. Yhteyden havaitsemiseen vaikutti sekä yksilön lähtöpopulaatio että geneettisen markkerin tyyppi. Vahvin suhde löytyi käyttäytymisen ja fysiologisten geenimarkkereiden välille

Toinen tärkeä tulos oli, että geneettisesti käyttäytyminen ja kasvu olivat monimutkaisempia kuin lähinnä merikaloilla esiintyvä, petoja vastaan suojaava lantiopiikki. Lantiopiikille löytyi vain yksi vaikuttava geeni kun taas käyttäytymiseen ja kasvuun vaikutti monien geenien yhteistoiminta.  Ympäristö vaikuttaa myös hyvin paljon näihin jälkimmäisiin ominaisuuksiin.

– Käyttäytymistä on vaikeaa tutkia, koska siihen vaikuttavat niin monet tekijät. Tutkimuksessani onnistuin valottamaan käyttäytymisen ja muiden mitattujen ominaisuuksien geneettisiä taustoja villieläimellä. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin näitä genomialueita kymmenpiikeillä ja verrata niitä muiden lajien – myös ihmisten – tuloksiin. Nyt käytettyjä metodeja voidaan hyödyntää myös kalankasvatuksessa, Veronika Laine sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512955244
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Laine Veronika
Laajuus:117 s.
ISBN:9789512955244
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:AII osa 283
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl