SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Dental Health in Preschool and Schoolchildren in Relation to Dental Fear and Fear-Related Factors, and the Outcome of a Caries Prevention Program in Offspring of Fearful Mothers

Olak Jana

Olak tutki väitöstyössään hammaskarieksen ja hammashoitopelon yhteyttä ja yleisyyttä virolaisilla esikoulu- ja kouluikäisillä lapsilla. Lisäksi hän tutki mahdollisuutta ehkäistä lasten karieksen kehittymistä hammashoitopelkoisille äideille suunnatulla ksylitoliperusteisella karieksen ehkäisyohjelmalla Virossa.

– Hammaskaries ja hammashoitopelko ovat yleisiä, toisiinsa liittyviä ongelmia, mutta aikaisemmin ei ole ollut paljoa tietoa näiden ongelmien ilmenemisestä lapsilla, Olak sanoo.

Hammashoitokokemuksien ja pelon välillä yhteys

Kariesta todettiin lähes puolella (42 %) 2-4-vuotiaista ja lähes kaikilla (93 %) 8-10-vuotiaista virolaislapsista. Kohtalaista tai voimakasta hammashoitopelkoa esiintyi 17 prosentilla lapsista. Lasten korjaavan hammashoidon ja hammashoitopelon välillä oli selkeä yhteys.

– Lasten hammashoitopelko liittyi aikaisempiin hammashoitokokemuksiin, äidin ja isän hammashoitopelkoon sekä varhaislapsuudessa koettuihin toistuviin lääkärikäynteihin, Olak kertoo.

Vaikka hammashoitopelkoisten virolaisäitien hammashoitotottumukset olivat puutteelliset, lasten hammaskarieksen kehittyminen voitiin estää ottamalla äidit mukaan ksylitoliohjelmaan. Ohjelma vähensi merkittävästi lasten kariesta silloinkin kun äidit kärsivät vakava-asteisesta hammashoitopelosta.

– Huomionarvoista on, että ohjelmassa ksylitolia käyttivät äidit eivätkä lapset, joiden hammasterveys kuitenkin parani, Olak korostaa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512955480
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Olak Jana
Laajuus:88 s.
ISBN:9789512955480
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1090
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl