SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Joukkueurheilun ulkomaalaiskiintiöt EU-Suomessa

Kajander Elias

Urheilun lajiliitot ovat jo 1960-luvulta lähtien hyväksyneet sääntöjä, joilla rajoitetaan seurojen mahdollisuutta palkata ulkomaalaisia pelaajia tai rajoitetaan otteluissa sallittua ulkomaalaisten pelaajien lukumäärää. Nämä niin kutsutut ulkomaalaiskiintiöt ovat olleet viime vuosikymmeninä yleinen ilmiö joukkueurheilun maailmassa - myös Suomessa.

Urheilun oikeudellistumisen myötä pakottava lainsäädäntö on kuitenkin tuonut rajoitteitaan urheilun autonomiaan myös tässä tematiikassa. Ensinnäkin joukkueurheilijoiden katsotaan nykyisin olevan pääsääntöisesti työsuhteessa, joten indispositiivinen työoikeudellinen normisto soveltuu myös heihin. Toiseksi Euroopan yhdentymiskehitys on johtanut siihen, että eri kansalaisuuksien yhdenvertainen kohtelu pyritään turvaamaan yhä voimakkaammin eikä kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää enää sallita ilman hyväksyttäviä poikkeusperusteita. Euroopan unionin jäsenvaltioksi vuonna 1995 liityttyään myös Suomi on sitoutunut tähän unionin sisällä tapahtuvaan ja ajoittain sen rajojen ulkopuolellekin ulottuvaan kehitykseen. Kansalaisuudella ei ole enää samanlaista merkitystä kuin ennen. Valtioiden rajojen avautuessa kansalliset urheilun toimijat yrittävät kuitenkin keksiä ulkomaalaiskiintiöille rinnasteisia keinoja suosia kotimaisia urheilijoita - osa aatteellisella, osa taloudellisella argumentaatiolla toimiaan perustellen. Nämä keinot ovat toisinaan olleet lainsäädännöllisesti hyvinkin kyseenalaisia.

Tutkielmassa käsitellään joukkueurheilun ulkomaalaiskiintiöihin liittyvää juridiikkaa Suomessa EU:n jäsenvaltiona. Kaikkiaan seitsemästä luvusta rakentuvan työn pääpaino on luvuissa 4-7. Alustuksen ja terminologisten selvennysten jälkeen tarkastellaan ensin ulkomaalaisten joukkueurheilijoiden oikeusaseman rakentumista ja kehittymistä yhdentyvässä Euroopassa, minkä jatkeeksi keskitytään yksityiskohtaisemmin tematiikkaan nimenomaan suomalaisen joukkueurheilun näkökulmasta. Loppupuolella paneudutaan tarkemmin ulkomaalaiskiintiöihin liittyvään muoti-ilmiöön eli seurojen välisiin herrasmiessopimuksiin. Viimeisessä luvussa tehdään lyhyt yhteenveto ja pyritään hahmottelemaan visioita tulevaisuudelle.

Ulkomaalaiskiintiöihin liittyy ulottuvuuksia monilta eri oikeudenaloilta. Keskeisimpinä näistä esiintyvät erityisesti edellä mainitut työ- ja eurooppaoikeus sekä myös kilpailuoikeus. Perusoikeusteemaa koskettavat etenkin valtiosääntöoikeudellinen kansalaisuuskysymys, yleinen yhdenvertaisuusperiaate sekä pohdinta urheilun autonomian ulottuvuudesta.

Asiasanat: urheiluoikeus, kansalaisuus, työvoiman vapaa liikkuvuus, syrjintäkielto, kilpailuoikeus

Tuotenumero:9512930323
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kajander Elias
Laajuus:XIII + 70
ISBN:9512930323
Julkaisuvuosi:2006
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 14
23,00 €
(sis. ALV 10%)


20,91 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl