SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Työehtosopimus jalkapalloliigaan – erityisesti sitovuussuhteista

Pulkkinen Tuukka

Tutkielman aiheena on työehtosopimuksen mahdollisuus suomalaisen jalkapalloilun korkeimmalla sarjatasolla eli jalkapalloliigassa. Sopimusta ei ole toistaiseksi olemassa. Tutkielmassa pyritäänkin esittämään, miten sellainen olisi toteutettavissa Suomen lainsäädännön valossa. Useissa muissa maissa huippujalkapalloilun työehtosopimus on jo olemassa, ja tutkielmassa johtoa haetaan Espanjan ja Ruotsin vastaavista kollektiivisopimuksista.

Ennen jalkapallotyöehtosopimuksen hahmottelemista tarkastellaan työehtosopimuksen luonnetta yleisesti sekä työoikeuden ja urheilun yhteensovittamista. Jalkapalloliigan työehtosopimukselle osoitetaan ensiksi kompetentit sopijatahot niin työnantaja- kuin työntekijäpuolelta. Jalkapalloliiga ry voisi toimia työnantajajärjestön asemassa, ja pelaajatahoa voisi työehtosopimuksessa edustaa Jalkapallon Pelaajayhdistys ry. Tämän jälkeen tarkastellaan, miten työehtosopimus olisi toteutettavissa, keskittyen erityisesti sopimuksen sitovuussuhteisiin. Näiden osalta avainasemassa on vertailu yhdistys- ja sopimusoikeudellisten suhteiden välillä. Tutkielmassa esitetään ratkaisumalli, jolla työehtosopimus olisi mahdollista toteuttaa niin, että se sisältäisi niin yhdistys- kuin sopimusoikeudellistakin ainesta.

Tutkielma on yhdistelmä useita eri oikeudenaloja. Työehtosopimus liittyy luonnollisesti työoikeuteen. Esitetyn työehtosopimuksen toteuttamisympäristön ollessa ammattilaisjalkapalloilu, voidaan tutkielmaa luonnehtia niin ikään urheiluoikeudelliseksi. Yhdistys on urheilussa perinteisesti käytetty organisaatiomuoto. Yhdistysoikeudellisella sääntelyllä onkin suuri merkitys tutkielman kannalta, sillä useat jalkapalloseurat toimivat edelleen yhdistysmuodossa. Jalkapallojoukkueen osallistumisesta tiettyyn kilpasarjaan solmitaan niin sanottu sarjapaikkasopimus. Sopimusoikeudelliset kysymykset nousevat esiin tässä yhteydessä.

Lähdeaineisto koostuu pääosin suomalaisesta ja ruotsalaisesta kirjallisuudesta. Työoikeudelliset lähdeteokset ovat suomalaisia. Urheiluoikeudellista aineistoa on puolestaan kerätty pääosin ruotsalaisista kausijulkaisuista. Niistä on ollut suuresti hyötyä, sillä jalkapalloilun työehtosopimus on Ruotsissa jo toteutettu, ja sitä on myös kommentoitu urheiluoikeudellisissa kirjoituksissa.

Asiansanat: urheiluoikeus, sopimusoikeus, sopimusriskit, vastuunrajoitus, vastuuvakuutus

Tuotenumero:9512930226
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Pulkkinen Tuukka
Laajuus:XI + 60
ISBN:9512930226
Julkaisuvuosi:2006
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 12
23,00 €
(sis. ALV 10%)


20,91 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl