SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Joukkueurheilijan dopingrikkomuksesta aiheutuvasta vahingonkorvaus¬velvollisuudesta seuralle

Kauppinen Tomi

Tutkielmassa tarkastellaan joukkueurheilijan dopingrikkomuksesta aiheutuvaa vahingonkorvausvelvollisuutta seuralle. Tarkastelun kohteeksi on otettu pelaajan korvausvastuun perusteet, dopingilla mahdollisesti aiheutetut vahingot, vahingon ja dopingrikkomuksen välinen syy-yhteys sekä korvausvastuun rajoittamisen ja kohtuullistamisen tarve.

Tutkielmassa pelaajan ja seuran välinen sopimussuhde oletetaan työsopimussuhteeksi. Tämän vuoksi tarkastelu rakentuukin työntekijän vahingonkorvausvelvollisuuden arvioimiselle siitä vahingosta, jonka hän on aiheuttanut työnantajalleen. Sanotusta sopimussuhteesta ja sitä koskevan lainsäädännön erityispiirteistä johtuu, että pelaajan korvausvastuu tulisi rajoittaa kohtuullisena pidettävään määrään. Tahallisissa dopingrikkomuksissa on pääsääntönä sen sijaan pelaajan täysi korvausvastuu. Lisäksi lähtökohtana on säännösten vähimmäispakottavuus.

Perinteisesti dopingrikkomuksesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoeriä ei ole pidetty sellaisina vahinkoina, joista pelaajalle syntyisi korvausvastuuta kovinkaan helposti. Tämä johtuu osittain vahinkojen luonteesta. Vahingot ovat yleensä sellaisia, joista pelaajan korvausvastuu sulkeutuu pois joko syy-yhteyden puuttumisen tai vahingonkorvausoikeudessa vallitsevan ennakoitavuusperiaatteen perusteella. Se, että pelaajan korvausvastuu on varsin kapea, on seuran korvausoikeuden ja urheilutoimintaa häiritsevän dopingongelman sekä sen ehkäisemisen kannalta haitallista. Tutkielman lopuksi pohditaankin sopimussakkolausekkeen soveltuvuutta pelaajasopimuksessa.

Lähdemateriaalina tutkielmassa on käytetty pääasiassa kotimaista vahingonkorvausoikeudellista kirjallisuutta, josta on erityisesti mainittava Hemmon vahingonkorvausoikeudelliset tutkimukset. Urheilun erityiskysymyksiin on haettu johtoa aihetta käsittelevistä kirjoituksista. Aihetta tarkasteltaessa on hyödynnetty sekä vahingonkorvausoikeuteen liittyvää oikeuskäytäntöä että jossain määrin myös lainvalmisteluaineistoa.

Avainsanat: Vahingonkorvaus, dopingrikkomus, joukkueurheilija, työsopimus, ennakoitavuusperiaate, kohtuullistaminen, sopimussakko.

Tuotenumero:951292689X
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kauppinen Tomi
Laajuus:XIV + 65
ISBN:951292689X
Julkaisuvuosi:2004
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 4
18,00 €
(sis. ALV 10%)


16,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl