SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Joukkueurheilun kasvattajakorvausjärjestelmät EY:n ja Suomen oikeuden mukaan

Partanen Ville

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on ratkaisukäytännössään vahvistanut, että urheilu kuuluu yhteisön oikeuden soveltamisalaan, kun siinä on kyse Rooman sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetusta taloudellisesta toiminnasta. Vuoden 1995 lopulla antamassaan Bosman-tuomiossa tuomioistuin katsoi, että jalkapallossa voimassa olleet siirtokorvausjärjestelmät ja ulkomaalaiskiintiöt rajoittivat Rooman sopimuksen 39 artiklan vastaisella tavalla työvoiman vapaan liikkuvuuden periaatteen toteutumista.

Suurta julkisuutta saaneen tuomion seurauksena sopimuksettomassa tilassa olevien pelaajien seurasiirrot Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä vapautuivat. Jalkapalloliitot pelkäsivät pelaajien vapaan siirtymisen aiheuttavan ylitsepääsemättömiä ongelmia nuorten pelaajien kasvatustyöhön panostaville seuroille. Kasvatustyön tukemiseksi organisaatiot loivat järjestelmän, joka ei olisi työvoiman vapaata liikkuvuutta rajoittava, mutta kannustaisi seuroja panostamaan nuorten pelaajien kehittämiseen.

Urheiluseurojen toiminta huipputasolla täyttää elinkeinonharjoittamisen tunnusmerkit. Lajiliittojen sääntömääräyksiin perustuvat, seurojen yksimielisesti tarpeelliseksi katsomat, kasvattajakorvausjärjestelmät sisältävät paljon samankaltaisia elinkeinonharjoittajien yhteistoiminnan piirteitä kuin on kilpailuoikeudessa kielletyksi katsotuissa kilpailua rajoittavissa kartelleissa. Seurojen voidaan katsoa lajiliiton avustuksella jakaneen tuotannontekijöiden eli pelaajien markkinat. Markkinoidenjako ei kuitenkaan koske kaikkia pelaajia, vaan vain tietyn ikärajan alittavia. Urheiluseurojen välinen kilpailu on kuitenkin siinä mielessä ainutlaatuista, että seurat elinkeinonharjoittajina ovat hyvin riippuvaisia kanssakilpailijoistaan.

Tutkielmani kohteena ovat joukkueurheilussa voimassa olevat kasvattajakorvausjärjestelmät. Pyrin vastaamaan tutkielmassa erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Ovatko erilaiset kasvattajakorvausjärjestelmät vain EY-tuomioistuimen tapauksen Bosman yhteydessä RS 39 artiklan vastaiseksi katsotun siirtokorvausjärjestelmän kiertämiseksi luotuja uusia järjestelmiä vai ratkaisu urheilumaailmaa suuresti puhuttaneeseen ongelmaan? Millä edellytyksillä kilpailuoikeutta voidaan soveltaa urheilutoimintaan? Rajoittavatko uudet järjestelmät seurojen välistä kilpailua Euroopan yhteisön kilpailusääntöjen tai kotimaisen kilpailunrajoituslain vastaisella tavalla? Pääpaino tutkielmassa on kilpailuoikeudessa ja erityisesti Rooman sopimuksen 81-82 artiklan sekä kilpailunrajoituslain 4-6 §:n tulkinnassa. Koska tutkin lisäksi kasvattajakorvauksia siirtokorvausten korvikkeena, tulen arvioimaan uusia järjestelmiä myös Bosman-tuomiossa nimenomaisesti kielletyn työvoiman vapaan liikkuvuuden rajoittamisen kannalta. Tutkielman luvussa 4 esittelen lisäksi lyhyesti muuta kasvattajakorvausjärjestelmien kannalta merkityksellistä oikeudellista sääntelyä.

Avainsanat: urheiluoikeus, kilpailuoikeus, kartellit, joukkueurheilu, kasvattajakorvaus

Tuotenumero:9512925893
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Partanen Ville
Laajuus:XV + 64
ISBN:9512925893
Julkaisuvuosi:2004
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 8
18,00 €
(sis. ALV 10%)


16,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl