SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Genre et ethos: Des voies discursives de la construction d'une image de l'auter dans les blogs de politiciens

Lehti Lotta

Turun yliopistossa väittelevä Lotta Lehti tutkii väitöskirjassaan, miten eri tavoin poliitikot blogia pitävät ja millaisen vaikutelman eli eetoksen valittu tyyli kirjoittajastaan luo. Blogien tyyliä tutkitaan monesta näkökulmasta. Lehti tarkastelee esimerkiksi millaisia aiheita poliitikot tuovat esiin, kenelle blogi on suunnattu, onko kieli arkista vai virallista, onko ilmaisu subjektiivista vai objektiivisuuteen pyrkivää.

– Blogityylit luovat erilaisia kuvia poliitikoista. Siinä missä edellisillan jalkapallo-ottelusta arkiseen tyyliin bloggaava poliitikko haluaa korostaa kuuluvansa tavallisiin ihmisiin, aluepolitiikasta viralliseen tyyliin kirjoittava näyttäytyy pikemminkin etäisenä asiapoliitikkona. Samaakin aihetta käsitellään eri tavoin: maahanmuuttoon liittyvästä lakimuutoksesta objektiivisen analyyttisesti kirjoittava näyttäytyy virkamiesmäisenä kun taas kiihkeän subjektiivinen blogikirjoitus samasta lakimuutoksesta antaa kuvan tulisieluisesta maailmanparantajasta, Lehti havainnollistaa.

Tyylilainoja tutuista tekstilajeista

Blogityylien kirjo kuvaa miten samaan tekstilajiin eli genreen kuuluvat tekstit voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Siinä missä jotkut genret, kuten veroilmoitus tai tieteellinen artikkeli, jättävät yksilön tyylillisille valinnoille hyvin vähän tilaa, poliitikon blogi sallii paljonkin vaihtelua. Tämän vaihtelun avulla kirjoittajat – tietoisesti tai tiedostamattaan – valitsevat erilaisia tyylejä blogeihinsa.

– Poliitikkojen blogityylien tutkimus osoittaa selvästi myös sen, että kun yksilö alkaa tuottaa tekstejä genreen, joka on hänelle uusi, hän lainaa malleja tutummista genreistä, Lehti sanoo.

Tutkimuksessa poliitikkojen blogit vertautuvat muun muassa päiväkirjaan, vaalipuheeseen, pamflettiin ja lehdistötiedotteeseen. Lukijoiden kommenttiosioon jättämissä viesteissä on puolestaan merkkejä hyvin monenlaisista genreistä: kommentit vaihtelevat chat-tyylisistä fanitusviesteistä virallisia kohteliaisuusmuotoiluja sisältäviin kirjeisiin.

Pääosin yksisuuntaista viestintää

Tutkituissa blogeissa useat poliitikot ilmoittivat kirjoittavansa blogia, jotta voivat pitää yhteyttä äänestäjiin ja kuulla heidän mielipiteitään. Kuitenkin blogien kommenttiosioissa oli verrattain vähän lukijoiden jättämiä kommentteja ja kysymyksiä – ja jos näitä oli, poliitikot pääsääntöisesti eivät vastanneet lukijoilleen. Tutkitussa aineistossa oli kuitenkin myös muutamia  blogikirjoituksia, joissa poliitikot esittivät kysymyksiä lukijoille ja pyysivät vastaamaan kommenttiosiossa. Lisäksi aineistosta erottui kaksi blogia, joissa poliitikko vastasi lähes jokaiseen kommenttiosioon jätettyyn viestiin.

– Kaiken kaikkiaan tutkituissa blogeissa pitäydyttiin pääosin poliittisissa ja yhteiskunnallisissa aiheissa – kirjoittajat korostivat siis enemmän poliittista asiantuntemustaan kuin ymmärrystään tavallisesta arjesta, Lehti kertoo.

Tähän voidaan nähdä kaksi syytä: ensinnäkin tutkitut blogit olivat enimmäkseen paikallispoliitikkojen kirjoittamia. Voidaan ajatella, että paikallispoliitikoilla on pikemminkin tarve luoda itsestään kuva poliittisena auktoriteettina verrattuna tunnettuihin valtakunnantason poliitikoihin – jälkimmäisten on Ranskassa havaittu viime aikoina tuovan entistä enemmän julki henkilökohtaista ja yksityistä puoltaan. Toiseksi asiapitoisuus voi johtua itse blogista – poliitikon blogi näyttäisi muodostuvan välineeksi ohjelmasta tiedottamiselle ja poliittisille kannanotoille, esimerkiksi Twitterin ja Facebookin viestinnän ollessa epävirallisempaa.

Väitöskirja on ranskankielinen.

Tuotenumero:9789512955558
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lehti Lotta
Laajuus:150 s.
ISBN:9789512955558
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:B osa 372
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl