SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

The Effects of Fibrolast Growth Factor 8b on Reproductive Organs and Prostate Tumorigenesis

Elo Teresa

Kokeellisissa malleissa saatujen tutkimustulosten perusteella FGF8b-kasvutekijä aiheuttaa eturauhassyöpää sekä heikentää lisääntymiskykyä. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että FGF8b:tä tuotetaan liikaa ihmisen eturauhassyövässä ja sen esiasteissa. FGF8b kuuluu fibroblastikasvutekijöihin (FGF, engl. Fibroblast growth factor), joiden häiriintynyt ilmentyminen liittyy useisiin syöpätyyppeihin.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi Suomessa ja muissa länsimaissa. Sairauden taustalla olevat molekyylitason muutokset tunnetaan kuitenkin huonosti. Osasyinä tähän ovat eturauhassyövän monimuotoisuus ja monitekijäisyys, minkä vuoksi yksittäisten geenien merkitys voi olla erilainen eri potilailla. Ihmisen ja hiiren genomien samankaltaisuus mahdollistaa muuntogeenisten hiirten käytön mallinnettaessa yksittäisten geenien vaikutuksia eturauhaskudoksessa.

Syöpäkudosta ympäröivä välikudos keskeisessä roolissa eturauhassyövän synnyssä

Teresa Elon väitöskirjatyössä kehitettiin FGF8b-siirtogeeninen hiirimalli. Sen avulla oli mahdollista tutkia FGF8b:n vaikutuksia eturauhasessa sekä muissa siirtogeeniä ilmentäneissä kudoksissa, kuten kiveksessä ja lisäkiveksessä.

Tutkimuksissa FGF8b aiheutti eturauhassyövän esiasteiden sekä eturauhassyövän kehittymistä siirtogeenihiirten eturauhaseen. Tulosten perusteella varsinaisia syöpäsoluja ympäröivän välikudoksen eli strooman muutokset ovat tärkeitä FGF8b:n aikaansaamassa eturauhassyövässä.

Muutokset kiveksissä ja lisäkiveksissä heikensivät lisääntymiskykyä

Lisäksi FGF8b-siirtogeenihiirten kiveksissä ja lisäkiveksissä havaittiin kudosmuutoksia, jotka heikensivät siirtogeenihiirten lisääntymiskykyä. Kives ja lisäkives ovat välttämättömiä siittiöiden kehityksen ja lisääntymiskyvyn kannalta.

– Mielenkiintoista oli, että FGF8b:n aiheuttamat muutokset lisäkiveksessä muistuttivat suuresti eturauhasessa havaittuja muutoksia. Lisäkives on tunnetusti hyvin syöpäresistentti kudos. Siitä huolimatta myös lisäkivekseen kehittyi stroomasta peräisin olevaa syöpää, Elo kertoo.

Tulokset viittaavat siihen, että FGF8b:n vaikutusmekanismit ovat samanlaisia eturauhasessa ja lisäkiveksessä.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512955572
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Elo Teresa
Laajuus:142 s.
ISBN:9789512955572
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1091
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl