SuomeksiEnglanniksi
Hoitotiede

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteessa

Välimäki Maritta et al.

Turun yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteistyönä toteutetusta hankkeesta "Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa" on ilmestynyt raportti Turun yliopiston julkaisusarjassa. Hankkeen tavoitteena oli tukea psykiatrisilla sairaalaosastoilla työskentelevien hoitajien työhyvinvointia ja hoidon laatua kehittämällä uusi työmenetelmä väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen ja riskien arvioimiseen. Aihe on ajankohtainen, sillä psykiatrisilla osastoilla työskentelevien hoitajien työ on fyysisesti ja eettisesti kuormittavaa.

Henkilökunnan ja potilaiden sitoutuminen hankkeeseen osoittivat, että henkilökunnan osallisuutta sekä potilaiden ja henkilökunnan yhteistoiminnallisuutta lisäämällä saadaan osastojen ilmapiiri positiivisemmaksi ja turvallisemmaksi. Turvallinen työympäristö ja tyytyväisyys työn sisältöön ovat tärkeitä tekijöitä hoitajien työhyvinvoinnille. Uuden toimintatavan käyttöönottoon tarvitaan systemaattista suunnittelua ja esimiesten tukea. Vaikka pienimuotoinen pilottikysely ei tuonut esiin hankkeen positiivisia muutoksia, se osoitti, että vaikuttavuustutkimusasetelmaa voidaan käyttää haastavissakin ympäristöissä. Jatkossa tarvitaan isompi ja luotettavasti kerätty tutkimusaineisto uuden menetelmän vaikutusten arvioimiseksi.

Tuotenumero:9789512955626
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Välimäki Maritta et al.
Laajuus:136 s.
ISBN:9789512955626
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A:66/2013
12,00 €
(sis. ALV 10%)


10,91 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl