SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Helluntailaiset luokkakuvassa: Uskontokulttuuri ja yksilön luokka-asema Turun Helluntaiseura-kunnassa

Mantsinen Teemu T.

Useimmat helluntaiseurakunnan ulkopuolelta liikkeeseen kääntyneet ovat lähtöisin alemmista luokka-asemista, mutta heidän lapsensa sijoittuvat keskimääräistä todennäköisemmin keskiluokkaisiin asemiin.

Seurakunnassa kasvaneiden kokemusten ja identiteetin suhteellinen maltillisuus selittää osaltaan heidän hakeutumistaan aloille, joissa ei ole olemassa suuria jännitteitä heidän uskontonsa ja ammattikulttuurien välillä.

– Helluntailaiset kouluttautuvat ammatteihin, joissa he voivat toteuttaa kutsumustaan, kuten lääkäreiksi, sairaanhoitajiksi ja opettajiksi. Kouluttautumista pidetään itsestäänselvyytenä myös uskovissa kodeissa kasvaneilla lapsilla, Turun yliopistossa väittelevä Teemu T. Mantsinen kertoo.

Mantsisen mukaan uskonto rajaa tavoitteillaan ja arvoillaan yksilön valintoja, jolloin ihminen suosii yksiä uravaihtoehtoja ja torjuu toisia, etsiytyen sosiaalisesti suotavaan asemaan. Uskonto vaikuttaa ihmisen mahdollisuuksiin siksi, että hän haluaa toteuttaa uskontoaan ja säilyttää sen puhtauden.

Luokkatietoisuus jää uskonnon varjoon

Väitöskirjassaan Mantsinen tutki Turun helluntaiseurakuntaa ja sitä, kuinka uskontokulttuuri näkyy seurakuntalaisten valinnoissa. Mantsisen mukaan helluntailainen uskonnollisuus ohjaa yksilöä jakamaan erityisesti uskontoon liittyviä kokemuksia. Tällöin yksilö ei keskity ensisijaisesti asemansa parantamiseen tai yhteiskuntarakenteen muuttamiseen, eikä hänelle kehity vahvaa luokkatietoisuutta.

– Turun helluntaiseurakunnassa korostetaan yleensä säilyttävää ja maltillista asennetta yhteiskunnan rakenteisiin, järjestyksen säilyttämiseksi ja esivallan kunnioittamiseksi. Oman aseman parantaminen radikalismilla ja kapinalla ei sovi yhteen kristillisten puheiden kanssa; radikalismi kohdistuu sen sijaan uskonnolliseksi katsottuihin elämänalueisiin, Mantsinen sanoo.

Yksilöiden elämänmahdollisuuksiin vaikuttavat paitsi heidän kulttuurinsa rajat, myös yhteiskunnan rakenteet ja yksilön asemat niissä. Yhteiskunta on rakenne, jossa yhteiskuntaluokat voivat muodostua tiettyjen läheisissä asemissa olevien yksilöiden jaettujen luokkakokemusten ympärille.

– Rationaalisena toimijana ihminen tekee päätöksiä oman kulttuuriympäristönsä lähtökohdista käsin. Uskonnollisen yksilön valintoihin vaikuttavat opitut tulkinta- ja käyttäytymismallit sekä arvio siitä, miten edullisia eri vaihtoehdot ovat hänen päämääriensä suhteen. Uskontokulttuuri ohjaa jäsentä suosimaan tai torjumaan eri kulttuureja, kuten luokkakulttuureja, Mantsinen toteaa.

Helluntailaisuus on kristinuskon muoto, jota harrastaa maailmanlaajuisesti 700 miljoonaa ihmistä. Se on tunnettu hurmoksellisista kokemuksista, jotka kyseisessä uskonnossa liitetään Pyhän Hengen toimintaan, Jumalan todellisuuteen ja muuttavaan vaikutukseen maailmassa.

Tuotenumero:9789512957866
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Mantsinen Teemu T.
Laajuus:309 s.
ISBN:9789512957866
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:C osa 387
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl