Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste

UTUshop-verkkokaupan saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Django CMS-julkaisujärjestelmällä toteutettua utushop.utu.fi-verkkokauppaa. Selvitys tehtiin UTUshopin julkiseen käyttöliittymään. Selvityksen havainnot pätevät myös verkkokaupan kirjautumista vaativiin osioihin.

Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee utushop.utu.fi-verkkokauppaa.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

 • Verkkokaupan koodi on palvelun toimittajan omistamaa, eikä Turun yliopistolla ole koodiin pääsyä
 • Sisällön päivittäminen saavutettavaksi edellyttää huomattavan määrän korjaustöitä ja palveluhankintaa kolmannelta osapuolelta
 • Verkkokaupan sijaan asioinnin voi tarvittaessa hoitaa myös muiden palvelukanavien avulla, kuten sähköpostilla tai puhelimitse
  • Järjestelmän alustan päivitys on suunnitteilla seuraavan vuoden aikana (2021-2022)

Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

 • Nimeämättömät elementit (WCAG 2.1 – 1.1.1)
  • Sivustolla on elementtejä, joita ei ole nimetty. Tällaisia ovat esimerkiksi hakupainikkeet ja ostoskorissa sijaitsevat elementit.
 • Kuvilta puuttuvat tekstivastineet (WCAG 2.1 – 1.1.1)
  • Sivustolla on toistuvasti kuvia, joilta puuttuu tekstivastine. Esimerkiksi tuotteiden kuvilla ei ole saavutettavaa nimeä tuotesivuilla tai ostoskorissa.
 • Riittämätön kontrasti (WCAG 2.1 – 1.4.3)
  • Harmaan väristen linkkien kohdalla on käytetty väriä ainoana visuaalisena keinona erottamaan visuaalisia kohteita toisistaan. Kaikissa navigointitilanteissa 3:1 kontrasti ei toteudu.
 • Näppäimistö ja ruudunlukuohjelma (WCAG 2.1 – 2.1.1)
  • Selaaminen näppäimistöllä toimii kutakuinkin hyvin lukuun ottamatta karusellielementtiä ja tiettyjä lomakkeita. Näppäimistöllä sivustoa selaavat henkilöt voivat harhaantua toistuvista tai epäselkeistä elementeistä sekä jäädä jumiin karuselli elementin kohdalle.
 • Navigoitava (WCAG 2.1 – 2.4.1)
  • Sivustolta puuttuu ns. hyppylinkki, jonka avulla ruudunlukuohjelman käyttäjä voi ohittaa sivustolla toistuvan sisällön, kuten navigaatiovalikon.
 • Selausjärjestyksessä epäloogisuutta (WCAG 2.1 – 2.4.3)
  • Ostoskorissa fokus siirtyy ”Päivitä määrä”-nappiin ennen taulukkoa ja toimitustietojen läpi on käytävä vaikka ”Sama kuin maksaja” olisi valittu.
  • Karusellin jälkeen kohdistus siirtyy välillä takaisin kategorialistan loppuun, jolloin saattaa muodostua ikuinen silmukka.
 • Linkin tarkoitus (WCAG 2.1 – 2.4.4)
  • Jokaisen linkin ja napin tarkoitus tulisi tulla selville linkin tekstistä, jotta esimerkiksi ruudunlukuohjelman käyttäjä pystyy ymmärtämään minne linkki johtaa.
  • Epäselkeitä linkkejä ovat mm. tuotteiden hinnat ja karusellin kaksi ensimmäistä kuvaa. Karusellin kuvat toimivat linkkeinä ainoastaan, kun sivuston kieli on asetettu englanniksi.
 • Kieli (WCAG 2.1 – 3.1.1)
  • Sivuston kieltä ei ole määritetty ohjelmallisesti käyttäen HTML lang-attributtia.
 • Näkyvä kohdistuksen osoitus (WCAG 2.1 – 3.2.1)
  • Kun sivua selaa näppäimistöllä tai muulla vastaavalla laitteella, kulloinkin kohdistettuna olevan elementin tulee olla visuaalisesti korostettuna. Fokuksen ollessa tuotteiden kuvien kohdalla näkyvä kohdistuksen osoitus puuttuu. Selatessa kategorioita fokus näkyy erittäin huonosti, kun fokus on violettien kohteiden päällä.
 • Ennakoitava (WCAG 2.1 – 3.2.1)
  • Kun käyttäjä syöttää tietoa tai muuttaa jonkin verkkosivun elementin asetusta tai arvoa, tämän seurauksena sivun ei tule muuttua merkittävästi, näppäimistön fokuksen ei tule siirtyä loogisesta paikastaan eikä tule tapahtua mitään muuta muutosta, joka voisi hämmentää tai eksyttää käyttäjää, ellei tästä ole kerrottu käyttäjälle etukäteen.
  • Jos tuotteen kappalemäärää tai tilauksen maata muuttaa sivu latautuu uudelleen ja fokus siirtyy sivun alkuun.
 • Sisällön toiminnallisuuden menetys (WCAG 2.1 – 3.2.2)
  • Turun yliopisto-kuva/linkki katoaa jos sivua suurentaa tai jos selaa sivustoa mobiililaitteella.
 • Syötteen avustaminen (WCAG 2.1 – 3.3.1)
  • Lomakkeiden syötevirheiden kuvaus tulisi esittää intuitiivisella ja saavutettavalla tavalla. Myös havaittujen syötevirheiden korjausehdotukset tulisi esittää käyttäjälle.
 • Karuselli (WCAG 2.1 – 3.3.2)
  • Karuselli elementti toimii rajoitteellisesti avustavaa teknologiaa tarvitsevalle henkilölle.
 • Jäsentäminen (WCAG 2.1 – 4.1.1)
  • Verkkopalvelun sisältämä HTML- tulee olla sellaista, että päätelaitteet, selaimet ja avustavat teknologiat pystyvät esittämään (jäsentämään) sen oikein.
  • HTML sisältää virheitä (– http://validator.w3.org/ ). Esimerkiksi tuotteiden kuvia ja ostoskorin taulukkoa on kaksi kappaletta, kun sivua selaa ilman tyylejä.
 • Tilasta kertovat viestit (WCAG 2.1 – 4.1.3)
  • ”Tuote lisätty koriin” ja ”Varastosaldo ei riitä” ilmoituksia ei lueta ruudunlukuohjelmalla eikä ilmoituksia voi piilottaa näppäimistöllä.
 • Yhtenäinen kokonaisuus (WCAG 2.1 – 5.2.3)
  • Kaikilla muilla sivuilla alatunnisteessa sijaitseva sisältö on yhtenäinen paitsi ”Omat tiedot”, ”Palauta salasana” ja tietyillä virhesivuilla, joiden alatunnisteista puuttuvat linkit.

Tarkoituksemme on korjata kaikki yllä mainitut ongelmat verkkokauppa-alustan päivityksen yhteydessä.

Sisältö, jota saavutettavuusvaatimukset eivät koske

 • Visuaalinen esitystapa
  • Sivustolla on sivuja, joiden rivien pituus on enemmän kuin 80 merkkiä.
 • Kohteen koko
  • Sivustolla on klikattavia painikkeita, joiden koko on liian pieni (esim. kieliasetus-painikkeet ja hakupainike).

Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 23.4.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Anders Innovations Oy.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 28.2.2022.

Saavutettavuustestaus suoritettiin Chrome, Safari ja Firefox selaimilla.

Testauksessa käytettiin WAVE, aXe ja Contrast Ratio Checker nimisiä laajennuksia. Laajennuksien lisäksi testaukseen käytettiin VoiceOver ruudunlukuohjelmaa sekä W3C:n HTML-validaattoria.

Pääsääntöisesti sisällön tarkistus tapahtui kuitenkin käsin.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen kirjaamo@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa