SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Exploring the impact of mental health education on adolescents' perceptions about mental health and mental illness. Improving community health

Sakellari Evanthia

Sakellarin väitöstutkimus kreikkalaisten nuorten mielenterveyskäsityksistä osoitti, että opetuksella oli selkeän myönteinen vaikutus 13–16-vuotiaiden nuorten käsityksiin mielenterveydestä, mielenterveyshäiriöistä ja niihin sairastuneista. 

– Ennen opetusta nuoret käsittivät mielenterveyden häiriöt tunteina, tekoina ja käytöksenä tai esimerkiksi sulkeutuneisuutena ja aggressiivisuutena. Lisäksi ne miellettiin puutteina, esimerkiksi kykyjen, perheen, ystävien ja työn puutteena. Tietoa saatuaan nuoret osasivat kiinnittää huomiota potilaiden tarpeisiin ja kohteluun, Sakellari kuvailee löydöksiään.

Vasta opetusta saatuaan oppilaat huomioivat mielenterveyden häiriöt sairauksina muiden joukossa ja pitivät niiden hoitamista mahdollisena.  Mielenterveyshäiriöihin yhdistettiin vähemmän kielteisiä ja uhkaavia ja enemmän myönteisiä elementtejä. Kielteiset ulkonäkö- ja käyttäytymiselementit poistuivat oppilaiden piirroksista opetuksen jälkeen, esimerkiksi potilaita ei enää sijoitettu kaltereiden taakse.

Sosiaaliseen tukeen ja sairaiden sopeutumiseen liittyvissä asenteissa ilmeni tilastollisesti merkitsevä positiivinen muutos vain opetusta saaneiden nuorten ryhmässä. Vertailuryhmässä vastaavia muutoksia ei esiintynyt.

Opettaminen on tehokasta mielenterveystyötä

Sakellarin tutkimuksen perusteella koulussa annettu mielenterveyskasvatus on tehokasta. Jo kahden oppitunnin mittainen tietoisku riitti lisäämään ymmärrystä mielenterveydestä ja sen häiriöistä ja vaikuttamaan asenteisiin. Opetusmenetelminä olivat luento ja keskustelu.

Väitöstutkimus on linjassa aiempien mielenterveyskasvatusta käsittelevien interventiotutkimusten kanssa. Sakellarin havainnoilla onkin kansainvälistä merkitystä ja ne ovat sovellettavissa käytäntöön myös Suomessa.

– Terveysalan ammattilaiset eivät aina näe asennekasvatusta ensisijaisena tehtävänään, mutta yleisellä asenneilmapiirillä on keskeinen merkitys yhteisön toiminnalle ja hyvinvoinnille, Sakellari sanoo.

Sakellarin mukaan nuoret ovat tärkeä opetuskohde, koska heidän elämänvaiheessaan asenteet hakevat vasta muotoaan. Tutkimuksen 13–16-vuotiaat kykenivät jo hahmottamaan mielenterveyttä ja sen häiriöitä moniulotteisesti.

– Mielenterveyshäiriöitä sairastavia ihmisiä löytyy jokaisen elinpiiristä. On olennaista, että nuorilla on lähitulevaisuuden aikuisina ja vaikuttajina hyvät edellytykset ymmärtää mielenterveysasioita.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512958511
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Sakellari Evanthia
Laajuus:138 s.
ISBN:9789512958511
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1133
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl