SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Artificial ribonucleases: Oligonucleotides conjugated with metal ion chelates of azacrowns

Niittymäki Teija

Turun yliopistossa väittelevä Teija Niittymäki suunnitteli ja valmisti tutkimuksessaan onnistuneesti useita ribonukleiinihappoa eli RNA:ta pilkkovia yhdisteitä. Tavoitteena oli katkaista RNA-nauha selektiivisesti juuri tietystä kohdasta. Tutkijan kehittämä menetelmä saattaisi tulevaisuudessa olla mahdollista kohdistaa sairautta koodaavan geenin lähetti-RNA:han, mikä mahdollistaisi menetelmän käytön lääkkeen tavoin.

RNA:lla on soluissa monia biologisia tehtäviä. Se on mukana muun muassa geenien koodauksessa, säätelyssä ja ilmenemisessä. Tämän lisäksi RNA-molekyylit voivat toimia katalyytteinä lukuisissa biologisissa reaktioissa.

– Nämä ominaisuudet tekevät RNA:sta hyvin mielenkiintoisen tutkimuskohteen. RNA-tutkimuksen edistyminen edellyttää käyttökelpoisten työkalujen kehittämistä, Teija Niittymäki sanoo.

RNA:n pilkkomisella lukuisia mahdollisia sovelluskohteita

Yksi RNA-tutkimuksen työkalu voisi olla keinotekoinen ribonukleaasi eli oligonukleotidikonjugaatti, joka pilkkoo RNA:ta selektiivisesti. Niittymäen väitöskirjatyön tarkoituksena oli kehittää uusia tehokkaita metalli-ionikelaatteihin perustuvia keinotekoisia ribonukleaaseja.

Tarkoituksena oli valmistaa metalli-ioneja sitovia oligonukleotidikonjugaatteja ja tutkia niiden kykyä pilkkoa selektiivisesti erilaisia RNA-kohteita.

– Tällaisia keinotekoisia ribonukleaaseja voitaisiin käyttää suurten RNA-molekyylien manipulointiin etukäteen suunnitellulla tavalla.

Menetelmä voisi auttaa esimerkiksi RNA:n kolmiulotteisen rakenteen tutkimisessa ja sitä kautta selventää tiettyjen RNA-molekyylien biologista roolia.

– Mikäli ribonukleaasin kohteena olisi sairautta koodaavan geenin lähetti-RNA, voitaisiin sitä mahdollisesti käyttää myös lääkkeen tavoin, Niittymäki pohtii.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512958849
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Niittymäki Teija
Laajuus:107 s.
ISBN:9789512958849
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:AI osa 494
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl