SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Sick leave prescribing practices in Finland

Kankaanpää Anni

Kun lääkäreiltä kysytään, montako päivää sairauslomaa pitäisi kirjoittaa tietyille potilaille, vastaukset eivät ole yhtenäisiä.

– 19 potilastapauksen aineistoja käytettäessä erot lääkäreiden arvioissa ovat jopa 4–8-kertaisia. Yhteiskunnalle koituvissa kustannuksissa tällainen vaihtelu vastasi kymmeniä tuhansia euroja, Turun yliopistossa kansanterveystieteen alalta väittelevä Anni Kankaanpää sanoo.

Kankaanpää tarkasteli väitöstutkimuksessaan eri alojen lääkäreiden näkemyksiä sopivista sairauslomien määristä ja selvitti, mitkä lääkärin tai työympäristön ominaisuudet ovat yhteydessä sairausloman määrään. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla, jotka postitettiin yleislääkäreille, työterveyslääkäreille, kirurgeille ja hammaslääkäreille.  Lomakkeissa oli kunkin lääkärin omaan alaan kuuluvia kuvitteellisia potilastapauksia, joille vastaajat arvioivat sopivan sairauslomapäivien määrän.

Lääkärin koulutus ja työympäristö yhteydessä sairausloman määrään

Tutkimuksessa kävi ilmi, että pienissä kunnissa työskentelevillä lääkäreillä oli taipumus kirjoittaa enemmän sairauslomaa kuin suurissa kunnissa työskentelevillä. Yleislääkärit kirjoittivat työterveyslääkäreitä enemmän sairauslomaa samoille potilastapauksille. Lisäksi julkisella sektorilla työskentelevät työterveyslääkärit kirjoittivat enemmän sairauslomaa kuin yksityissektorilla tai työnantajien palveluksessa työskentelevät.

Sen sijaan lääkärin iällä tai sukupuolella ei ollut selvää yhteyttä kirjoitetun sairausloman määrään.

– Monilla tekijöillä oli hieman vaikutusta sairauslomien pituuksiin, mutta ne eivät selitä vaihtelun suuruutta. Tutkimuksen perusteella ei myöskään voida sanoa, miksi juuri nämä tekijät näyttävät olevan yhteydessä sairausloman määrään, Kankaanpää kertoo.

Ratkaisuna Ruotsin mallin mukainen ohjeistus?

Kankaanpää arvelee, että käytäntöjen kirjavuus johtuu ainakin osittain ohjeistuksen ja koulutuksen puutteesta. Tällä hetkellä lääkärikoulutukseen sisältyvä sairauslomaopetus on hyvin marginaalista ja keskittyy lähinnä teknisiin seikkoihin.

Ruotsissa lääkäreillä on käytössään Sosiaalihallituksen ohjeisto, jossa useimmille tavallisille sairauksille on määritetty sopiva sairausloman määrä. Tämän ohjeiston julkaisemisen jälkeen sairauslomien määrä on huomattavasti vähentynyt Ruotsissa.

– Samantyyppinen ohjeisto voisi toimia meilläkin. Sairauslomien kirjoittamista voitaisiin myös opettaa lääkärien perus- ja jatkokoulutuksen yhteydessä monipuolisemmin, Kankaanpää ehdottaa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512958474
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kankaanpää Anni
Laajuus:81 s.
ISBN:9789512958474
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1132
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl