SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Modulation of signaling molecules by human leucocyte antigen B27: Special reference to stat1

Ruuska Marja

 

Ruuska havaitsi tutkimuksessaan, että tulehduksen kannalta merkittävä signalointimolekyyli STAT1 aktivoituu voimakkaammin HLA-B27-positiivisissa soluissa kuin kontrollisoluissa, jotka eivät ilmennä HLA-B27-kudosantigeeniä.

– Tutkimuksessa saadut tulokset auttavat ymmärtämään paremmin niitä mekanismeja, joilla HLA-B27 vaikuttaa sairauden syntyyn, Ruuska kertoo.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka ihmisen leukosyyttiantigeeni HLA-B27 vaikuttaa tulehdusreaktiossa tärkeisiin solunsisäisiin signalointimolekyyleihin. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti tulehduksen kannalta merkittävään signalointimolekyyliin: transkriptiotekijä STAT1:een.

– Tulokset osoittavat että soluissa, jotka ilmentävät HLA-B27-kudostekijää, STAT1:n aktivaatio on muuttunut merkittävästi kontrollisoluihin verrattuna, Ruuska sanoo.

 HLA-B27 on ihmisissä yksilöllisesti ilmenevä kudosantigeeni, jonka tiedetään lisäävän alttiutta sairastua tietyntyyppisiin niveltulehdussairauksiin: spondyloartriitteihin. Reaktiivinen artriitti eli reaktiivinen niveltulehdus on eräs spondyloartriittien ryhmään kuuluva niveltulehdussairaus. Se voi ilmetä tiettyjen bakteeritautien, kuten salmonellanja yersinian aiheuttamien tulehdusten, jälkitautina.

Jopa 40–80 prosentilla reaktiiviseen niveltulehdukseen sairastuneista on HLA-B27-kudostekijä. 

– Aktiivisesta tutkimustyöstä huolimatta ei tiedetä millä mekanismilla HLA-B27 vaikuttaa sairastumisherkkyyteen. Tiedetään kuitenkin, että HLA-B27-molekyylillä on taipumus laskostua valmistumisvaiheessa epätäydellisesti. Tämä epätäydellinen laskostuminen saattaakin muuttaa sellaisia solunsisäisiä signalointireittejä ja/tai niihin osallistuvia molekyylejä, jotka vaikuttavat solun immuuni- ja tulehdusvasteisiin, Ruuska sanoo.

STAT1 on transkriptiotekijä, joka välittää muun muassa tulehdusreaktioissa merkittävässä osassa olevien interferonien välittämiä signaaleja soluissa eteenpäin. Sen toimintaa voidaan säädellä fosforyloimalla eli lisäämällä aktiivisia fosfaattiryhmiä proteiinin tärkeisiin aminohappotähteisiin.

– Soluissa, jotka ilmentävät leukosyyttientigeeni HLA-B27:ää STAT1:n fosforylaation havaittiin olevan sekä voimakkaampaa että pitkittynyttä verrattuna HLA-B27-negatiivisiin  kontrollisoluihin, Ruuska sanoo.

Lisäksi STAT1:n fosforylaation havaittiin olevan riippuvaista infektioiden aikana aktivoituvasta proteiinikinaasi PKR:stä (double-stranded RNA-dependent protein kinase).

– STAT1:den poikkeuksellisen aktivaation lisäksi tutkimuksissa huomattiin, että lähetti RNA:ta stabiloivan proteiinin HuR:n – Human antigen R:n – ilmeneminen on poikkeavaa HLA-B27-positiivisissa soluissa, Ruuska kertoo.

HuR:n tiedetään säätelevän mm. tulehduksissa tärkeän sytokiinin, TNF:n (tumor necrosis factor), toimintaa.

– Havaitsimme myös, että HLA-B27-positiiviset solut eritettävät huomattavasti enemmän tulehduksessa välittäjäaineena toimivaa interleukiini 6:tta kuin kontrollisolut, Ruuska kertoo.

Työssä käytettiin ihmisen U937 monosyyttisolulinjan soluja.
Ruuskan havainnot auttavat ymmärtämään kuinka HLA-B27-kudostekijä vaikuttaa niveltulehdusten syntyyn. Taudin syntymekanismien parempi ymmärtäminen edesauttaa tehokkaampien lääkkeiden kehittämistä tulevaisuudessa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512959150
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Ruuska Marja
Laajuus:113 s.
ISBN:9789512959150
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1144
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl