SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

ERBB4 Mutations in Cancer and Amyotrophic Lateral Sclerosis

Kurppa Kari J.

Kari Kurppa tutki Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian ja genetiikan oppiaineessa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessaan solun pinnan ErbB4-reseptorin mutaatioita, joita on löydetty syövästä ja amyotrofisesta lateraaliskleroosista (ALS), joka on vakava hermostosairaus.

Tutkimuksessa havaittiin, että syövässä esiintyvät ErbB4-reseptorin mutaatiot voivat johtaa epänormaaliin reseptorin toimintaan joko aktivoimalla reseptorin tai aiheuttamalla muutoksia reseptorin solunsisäisessä viestinvälityksessä. Nämä muutokset johtivat syöpäsoluille tyypillisten ominaisuuksien kehittymiseen solukokeissa.

– Monet sairaudet johtuvat spontaanisti syntyvistä tai periytyvistä geenimutaatioista. Tutkimalla potilaista löydettyjä geenimuutoksia voidaan ymmärtää tautien syntymekanismeja sekä kehittää uusia lääkehoitoja, väittelijä sanoo.

Mutaatioiden tunnistaminen edistää syövän lääkehoitoa

Syöpä johtuu soluihin syntyvistä mutaatioista, jotka sekoittavat solun normaalin säätelyjärjestelmän ja saavat solut jakaantumaan kontrolloimattomasti. Vaikka syöpäkasvaimen soluissa voi olla tuhansia mutaatioita, syövän kasvun kannalta merkityksellisiä mutaatioita on usein vain noin puoli tusinaa.

– Tunnistamalla nämä mutaatiot voidaan löytää syövän akilleen kantapää.

Tutkimuksen kohteena olleen ErbB4-reseptorin mutaatioita on löydetty monista syövistä kuten keuhkosyövästä, melanoomasta ja paksu- ja peräsuolisyövästä. Mutaatioiden vaikutuksista reseptorin toimintaan on kuitenkin vain vähän tietoa.

Tutkimuksessa havaitut mutaatioiden aiheuttamat muutokset reseptorin toiminnassa antavat ymmärtää, että mutatoitunut ErbB4-reseptori voisi olla mahdollinen lääkehoidon kohdemolekyyli syöpäsairauksissa.

ErbB4-reseptorin geenimutaatio yhteydessä huonoon ennusteeseen rintasyövässä

Kurppa näytti väitöstutkimuksessaan myös, että tietty väestössä esiintyvä ErbB4-reseptorin geenimutaatio on yhteydessä huonoon ennusteeseen rintasyöpäpotilailla.

‒ Tämä tarkoittaa, että noin prosentilla rintasyöpäpotilaista taudin ennuste on luontaisesti huonompi. Vaikka syövän aiheuttavat geenimutaatiot tyypillisesti syntyvät soluihin spontaanisti, myös geeniperimä voi vaikuttaa syöpäalttiuteen tai syövän ennusteeseen.

ErbB4-reseptorin mutaatiot mahdollisesti myös ALS:n taustalla

Osana väitöstyötään Kurppa tutki myös amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) yhteistyössä Tokion yliopiston tutkimusryhmän kanssa. Japanilainen tutkimusryhmä havaitsi, että tietyt harvinaiset ErbB4-reseptorin geenimutaatiot ovat yhteydessä ALS:n syntyyn.

‒ Omassa tutkimuksessani näytin, että kyseiset mutaatiot heikentävät ErbB4-reseptorin aktiivisuutta. Tämä antaa uutta tietoa ALS-taudin syntymekanismeista, jotka tunnetaan erittäin huonosti. Tuloksia voidaan lisäksi käyttää hyväksi kehitettäessä uusia lääkehoitoja ALS-tautiin.


Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512959686
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kurppa Kari J.
Laajuus:102 s.
ISBN:9789512959686
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1152
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl