SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

From molecular blocks to bioanalytical assays: Combining Lanthanide Luminescence and Bioaffinity Binders for Protein Detection

Päkkilä Henna

 
FM Henna Päkkilä osoitti väitöstyössään, että käyttämällä harvinaisiin maametalleihin eli lantanideihin pohjautuvia leima-aineita ja vaihtoehtoisia sitojamolekyylejä voidaan aikaansaada aiempaa helppokäyttöisempiä ja silti herkkiä diagnostisia määrityksiä.


Kun näytteestä mitataan biomerkkiaineita eli analyyttejä diagnostisilla testeillä, tarvitaan sitojamolekyyli, joka tunnistaa näytteestä lukuisten molekyylien seasta vain kiinnostuksen kohteena olevan analyytin. Lisäksi vaaditaan leima-aine, jonka signaali kertoo analyytin läsnäolosta. Diagnostisissa testeissä nämä sitojamolekyylit ja leimamolekyylit on kiinnitetty toisiinsa kemiallisesti määrityskomponentiksi.

Päkkilä tutki mahdollisuutta käyttää nukleiinihapoista koostuvia aptameerejä ja vasta-aineiden osia vaihtoehtoisina sitojamolekyyleinä nykyisin käytettyjen kokonaisten vasta-aineiden tilalla.

‒ Näiden vaihtoehtoisten sitojamolekyylien kiinnittäminen leima-aineisiin voidaan tehdä kontrolloidusti, mikä mahdollistaa tasalaatuisten määrityskomponenttien toistettavan valmistamisen, Päkkilä sanoo.

Tutkimus edistää edullisten vieritestien kehitystä

Päkkilä osoitti tutkimuksessaan, että upkonvertoivien nanopartikkelien avulla voidaan toteuttaa monianalyyttimäärityksiä, jotka mahdollistavat usean analyytin samanaikaisen pitoisuuden määrittämisen näytteestä kohtuullisin kustannuksin.  Useat jo olemassaolevat monianalyyttimääritykset mahdollistavat vain analyytin havaitsemisen näytteestä, mutta eivät analyytin pitoisuuden tarkkaa määritystä.

‒ Monianalyyttimääritykset ovat edullisempia kuin usean yksittäisen analyytin mittaaminen, koska määritykseen tarvittavia aineita kuluu vähemmän.

Väitöskirjatyössä kehitettiin lisäksi kolme päällekytkeytyvään lantanidiluminesenssiin perustuvaa nopeaa testiä eri mallianalyyteillä. Päällekytkeytyvä lantanidiluminesenssi perustuu kahtia jaettuun lantanidileimaan. Analyytin läsnä ollessa leiman osat kiinnittyvät toisiinsa muodostaen valoa tuottavan rakenteen. Näin voidaan välttää mittausta usein häiritsevä taustasignaali, joka heikentää määritysten herkkyyttä.

‒ Kehitetyt testit ovat helppokäyttöisiä, sillä ne vaativat vain tarvittavien määrityskomponenttien yhdistämisen, jonka jälkeen testitulokset ovat luettavissa muutaman minuutin kuluttua. Tutkimustulokset osoittavat kytkeytyvän lantanidiluminesenssin soveltuvan hyvin proteiinien detektioon. Kehitetyt mallimääritykset luovat perustaa edullisten ja herkkien vieritestien kehitykselle. 

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512959273
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Päkkilä Henna
Laajuus:131 s.
ISBN:9789512959273
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:AI osa 498
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl