SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Urheilun erityispiirteet ja joukkueurheilijan pelaajasopimuksen purkaminen

Sini Siitari

Tutkielman aiheena on urheilun erityispiirteiden huomioon ottaminen pelaajasopimuksen purkamistilanteessa. Tutkielmassani tutkin, onko urheilussa olemassa sellaisia erityispiirteitä ja urheilun omalaatuisuuteen liittyviä perusteita, joiden perusteella joukkueurheilijan pelaajasopimus voitaisiin purkaa erilaisilla perusteilla normaaliin työsopimukseen verrattuna. Ongelmallista urheilijan pelaajasopimuksen purkamisessa on, miten pitkälle sopimussuhteessa voidaan vedota urheilun erityiseen luonteeseen.

Tutkielma käsittelee joukkueurheilijoiden pelaajasopimuksia. Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty yksilöurheilijoiden sekä valmennusjohdon sopimusten käsittely. Aihetta käsitellään oikeusdogmaattisesti eli pyritään selvittämään tutkielman aihetta koskevan voimassa olevan oikeuden sisältöä. Vallitsevaa oikeustilaa kartoitetaan lähinnä oikeuskirjallisuuden sekä oikeustapausten avulla. Oikeustapauksia on sekä yleisistä tuomioistuimista että urheilun sisäisistä riidanratkaisuelimistä. Lähdeaineisto koostuu lähinnä suomalaisesta kirjallisuudesta.

Ennen urheiluun liittyvien erityistilanteiden käsittelemistä tarkastellaan työsopimusten purkamista yleisesti, joukkueurheilijoiden oikeusasemaa sekä urheiluoikeuden keskeisiä periaatteita. Urheiluun liittyvinä erityistilanteina käsitellään tarkemmin dopingia, epäurheilijamaista käyttäytymistä, sopupelejä, vedonlyöntivilppiä, urheilijan vapaa-ajan käyttäytymistä sekä joukkueen putoamista alemmalle sarjatasolle.

Tutkielmassa todetaan, että on olemassa sellaisia urheilun sääntöjä, jotka ovat luonnollisena osana kaikissa pelaajasopimuksissa, eivätkä edellytä nimenomaista lausumaa sopimuksessa. Niiden rikkominen oikeuttaa sopimuksen purkamiseen. Urheilun keskeisenä ominaisena piirteenä on reilun pelin periaatteen toteuttaminen, joka vaikuttaa koko ajan kaiken urheilutoiminnan taustalla. Urheilussa esiintyy tilanteita, joita ei normaalissa työelämässä tule eteen, ja joita ei siten ole otettu huomioon työlainsäädäntöä säädettäessä. Työsopimuslaki on kuitenkin pakottavaa oikeutta, eikä se ole syrjäytettävissä edes urheilun erityispiirteiden perusteella. Pelaajasopimuksia ei ole mahdollista purkaa normaalista työsopimuksesta eroavilla perusteilla, vaan pelaajasopimusten erilainen purkaminen liittyy urheilun erityisiin olosuhteisiin.

Asiasanat: Urheiluoikeus, sopimusoikeus, työoikeus, pelaajasopimus, työsopimus

Tuotenumero:9789512959471
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Sini Siitari
Laajuus:XIII + 51
ISBN:9789512959471
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 39.
23,00 €
(sis. ALV 10%)


20,91 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl