SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Quality of Radiotherapy Care by Developement of e-feedback Knowledge

Siekkinen Anna

 
 Sädehoito on yleinen syövän hoitomuoto kirurgisen ja lääkehoidon lisäksi. Suomessa sitä annetaan vuosittain yli 16 000:lle syöpään sairastuneelle potilaalle. Usein tekninen hoitoympäristö ja hoidon aiheuttamat haittavaikutukset aiheuttavat pelkoja, jotka vahvistuessaan heikentävät psykososiaalista hyvinvointia.
Siekkisen tutkimuksen mukaan potilaan kokemaa hoidon laatua heikentää myös puutteellinen potilasohjaus.
 
- Käytännössä sädehoitojakso voi kestää useita viikkoja, mutta yksi käyntikerta vain kymmenisen minuuttia. Tässä lyhyessä ajassa ei aina pystytä arvioimaan onko ohjaus vastannut potilaan odotuksia tai onko potilas ymmärtänyt saamansa tiedon.  Riittävä tieto on tärkeää myös kun hoidot ovat ohi ja pitäisi pärjätä kotona. Hoitojen yhteydessä saadun ohjauksen ohessa potilaat ovatkin jo vuosia etsineet hoitoa koskevaa tietoa internetin kautta, Siekkinen kertoo.

Potilaita askarruttavat sädehoidon vaikutukset ja niiden itsehoito

Siekkinen kehitti väitöstutkimuksessaan e-tietopalautteen, joka sisälsi sähköisen tietotestin ja siitä saatavan palautteen. e-Tietopalautteeseen koottiin tietoa sädehoidosta, joka vastasi rintasyöpää sairastavien potilaiden odotuksia.
 
- Tutkimuksessa selvisi, että sädehoitopotilaat odottavat varsinkin biofysiologista ja toiminnallista tietoa esimerkiksi siitä, tuntuuko säteily, millaisia haittavaikutuksia se aiheuttaa ja miten niitä voi itse hoitaa, sekä miten toimia arjessa sädehoitojakson aikana ja sen jälkeen, Siekkinen kuvaa.
 
e-Tietopalautteen lopullinen sisältö muovautui yhteistyössä ammattilaisten ja rintasyöpää sairastavien potilaiden kanssa sädehoitoyksikössä sekä syöpäyhdistyksen vertaistukiryhmässä keskustelujen ja koetestauksen perusteella.

e-Tietopalautteesta oli potilaille hyötyä

Käytännössä e-tietopalautelinkki lähetettiin potilaalle ennen sädehoitojakson alkua sähköpostiin. Linkin takaa aukesi e-tietotesti, jonka väittämiin potilasta pyydettiin vastaamaan kyllä tai ei. Jokaisen vastauksen jälkeen hän sai palautteen, joka sisälsi oikean vastauksen sekä lisätietoa väittämän aiheesta.
 
- Kehittäminen perustui olettamukseen, että potilaan saama palaute omasta tiedontasosta lisää tietoa. Siten palaute tukee voimavaraistumista, Siekkinen painottaa.
 
Tutkimuksessa selvitettiin lisäsikö e-tietopalaute potilaan tiedontasoa sädehoidosta, vähensikö se ahdistusta ja paransiko se elämänlaatua sädehoidon loputtua ja kolme kuukautta sen jälkeen verrattuna kontrolliryhmään joka sai yleensä käytössä olevan potilasohjauksen.
 
- Koska tulokset olivat positiivisia ja e-tietopalaute hyödytti potilaita riippumatta siitä mitkä oli esimerkiksi potilaan ikä, koulutus tai internetin käyttötaidot, sitä voidaan suositella päivittäisen ohjauksen tukena niille rintasyöpää sairastaville potilaille, joilla on käytössä sähköposti.
 
Väitöstutkimuksessa potilaslähtöisesti kehitettyä e-tietopalautetta voidaan hyödyntää myös uusien sähköisten potilasohjausmenetelmien kehittämisessä terveydenhuollossa. Syöpään sairastuneiden määrä luultavasti vain lisääntyy ja jatkossa haasteena on kehittää edelleen potilasohjausta, joka kulkee mukana arjessa sähköisesti kuten pankki- tai vakuutuspalvelut tai vaikkapa sosiaalinen media.
 
Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512959099
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Siekkinen Anna
Laajuus:118 s.
ISBN:9789512959099
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1143
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl