SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Bariatric and Post-Bariatric Surgery

Giordano Salvatore

 
Giordano selvitti tutkimuksessaan myös ylimääräisten ihopoimujen yleisyyttä ja niiden vaikutusta potilaaseen sekä potilaan halua vartalon muotoa korjaavaan leikkaukseen lihavuuskirurgian jälkeen.
 
– Voimakas laihtuminen lihavuuskirurgian jälkeen voi johtaa vartalon epämuotoisuutta aiheuttaviin ihopoimuihin Nämä ihopoimut voivat aiheuttaa toiminnallisia ja esteettisiä haittoja. Suurin osa potilaista ilmoitti kokevansa ongelmia ihopoimujen vuoksi, etenkin vatsan, olkavarsien ja pakaroiden alueilla. Puolella potilaista ihopoimut vaikeuttivat päivittäisiä toimintoja, Giordano toteaa.
 
Eniten ihopoimuista kärsivät ne, joiden paino oli pudonnut eniten, jopa puoleen entisestä tai vähintään 20 kilolla. Naiset kärsivät tilanteesta enemmän kuin miehet. Eniten korjaustoimia kaivattiin vatsan alueella, näin koki yli 62 prosenttia lihavuusleikkauksen läpikäyneistä. Olkavarsien alueelle korjaavaa leikkausta toivoi 37 prosenttia, rintojen alueelle 28 prosenttia ja pakaroiden alueelle 36 prosenttia.
 
Suomessa postbariatrisen plastiikkakirurgiaan eli lihavuusleikkauksen jälkeisen vartalon muovausleikkaukseen voi päästä julkisella sektorilla ainoastaan, jos voimakkaan laihtumisen aiheuttamat ihopoimut aiheuttavat toiminnallista haittaa.

Ohitusleikkaus turvallinen ja tehokas

Giordano tutki lihavuuskirurgian vaikutusta yli 55-vuotiailla sekä ylilihavilla, joiden BMI-indeksi on yli 50. Näiden ryhmien kohdalla hoidonaiheet sekä kirurgiset menetelmät eivät ole vielä vakiintuneet. Tutkittavina olivat Suomessa yleisimmin lihavuuskirurgiassa käytettävän mahalaukun ohitusleikkaus sekä mahalaukkuun asennetavan pannan asentaminen.

– Leikkausmenetelmien vertailussa ei todettu merkittävää eroa leikkauksen kestossa, sairaalassaoloajassa tai postoperatiivisten komplikaatioiden määrässä. Tarkasteltaessa potilaan tilannetta 6–12 kuukauden kuluttua leikkauksesta, ohitusleikkauksen läpikäyneillä merkittävä painonlasku oli yleisempää kuin pantaleikatuilla, Giordano sanoo.

Hän havaitsi myös, että leikkausaika oli merkittävästi lyhempi alle 55-vuotiailla potilailla ja leikkauksen aikaiset komplikaatiot olivat merkittävästi yleisempiä yli 55-vuotiailla potilailla. Leikkauksen jälkeisessä sairastavuudessa ei kuitenkaan ollut eroa. Väitöstutkimuksensa johtopäätöksissä Gioradano toteaakin, että vatsalaukun ohitusleikkaus on tehokas ja turvallinen ylilihaville ja yli 55-vuotiaille potilaille.

– Leikkauksen kesto ja sairaalassaolo lyhenivät merkittävästi potilailla, jotka pystyivät pudottamaan vähintään viisi prosenttia painostaan ennen leikkausta, Giordano sanoo.
 
Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512959839
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Giordano Salvatore
Laajuus:132 s.
ISBN:9789512959839
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1153
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl