SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Enhancing the Usability of Drug Materials by Electrostatic Atomisation

Nyström Maija

Nyströmin tutkima menetelmä on nimeltään sähköstaattinen atomisaatio. Ilmiö itsessään on tunnettu jo yli sadan vuoden ajan, mutta sen hyödyntäminen ongelmallisten lääkeaineiden muokkauksessa on uutta. Nyströmin tutkimuksessa lääkeaineiden liukoisuutta onnistuttiin parantamaan tällä menetelmällä tiettyyn pisteeseen asti.
 
Nyström löysi tutkimuksissa myös erään lääkeaineen uuden kidemuodon. Suurin osa lääkeainesta voi kiteytyä usealla eri tavalla, eli kiinteässä olomuodossa lääkemolekyylit voivat järjestäytyä eri tavoin. Ilmiö tunnetaan nimellä polymorfismi. Uusien polymorfisten muotojen etsiminen ei ole helppo tehtävä, ja se vaatii yleensä suuren määrän yrityksen ja erehdyksen periaatteella tehtyjä kokeita.
 
- Löydös oli hieman yllättävä, mutta järkeenkäypä. Se on myös merkittävä, sillä lääkkeiden valmistajille on erittäin tärkeää tuntea käyttämiensä lääkeaineiden polymorfia. Uudet kidemuodot saattavat olla tunnettuja muotoja käyttökelpoisempia, Nyström toteaa.

Menetelmää voidaan kehittää suuren mittakaavan lääketuotantoon

Nyströmin tutkimalla menetelmällä, atomisaatiolla, tarkoitetaan nesteen hajottamista pieniksi pisaroiksi, kuten suihkepullossa. Tällainen nesteen ”pilkkominen” vaatii energiaa.
 
- Tavallisessa suihkepullossa neste pakotetaan suuttimen läpi, mutta tarvittava energia voi olla peräisin myös sähkökentästä, Nyström kertoo.
 
Kun neste altistetaan sähkökentälle, sen pintaan indusoituu varaus. Samanmerkkiset varaukset hylkivät toisiaan. Sähköisen hylkimisvoiman ylittäessä nesteen pintajännityksen hajoaa nestesuihku voimakkaasti varautuneiksi pisaroiksi. Näin tuotettujen pisaroiden koko voi vaihdella sa¬doista mikrometreistä muutamiin kymmeniin nanometreihin.
 
Nestepisaroiden tuottamisen lisäksi sähköstaattista atomisaatiota voidaan käyt¬tää kiinteiden partikkeleiden valmistukseen. Nyströmin tutkimuksissa lää¬kejauhe liuotettiin sopivaan liuottimeen ja liuos atomisoitiin. Tämän jälkeen liuotin poistettiin höyrystämällä.
 
Farmaseuttisessa mielessä valmistettujen partikkelei¬den tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kokojakauma, huokoisuus, kidemuoto ja kiteisyysaste. Nämä vaikuttavat materiaalin liukenemiseen, ja lopulta myös lääkkeen biologiseen hyötyosuuteen elimistössä.
 
- Sähköstaattisen atomisaation vaikutukset edellä mainittuihin ominaisuuksiin eivät ole yleisesti tunnettuja. Siksi tutkimus tuo tärkeää lisävaloa menetelmän mahdollisuuksiin. Laitteiston tuotantomittakaava on toistaiseksi pieni: tuotantonopeus on joitakin milligrammoja lääkeainetta tunnissa. Menetelmä on kuitenkin laajennettavissa vastaamaan teollisuuden tarpeita, tutkija kertoo.
 
Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512959488
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Nyström Maija
Laajuus:95 s.
ISBN:9789512959488
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:AI osa 501
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl