SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

New [18F]Tracers for Alzheimer's Disease Imaging

Rokka Johanna

 
Väitöstyössään Rokka kehitti uusia 18F-leimattuja PET-merkkiaineita Alzheimerin taudin koe-eläinmalleilla tehtäviin PET-kuvantamistutkimuksiin.

– Tutkin myös flutemetamolin käyttäytymistä koe-eläimissäni. Flutemetamoli oli ainut tässä työssä tutkittu merkkiaine, jota voidaan sellaisenaan käyttää Alzheimerin taudin β-amyloidikertymiä kuvantaviin PET-tutkimuksiin koe-eläimillä. Muiden kohdalla tutkimusta pitää vielä jatkaa, jotta merkkiaineita voidaan käyttää hyödyksi suuren mittakaavan tutkimuksissa, Rokka kertoo.

Rokan tutkima kurkumiinin [18F]-johdos ei pystynyt ylittämään aivoveriestettä koe-eläimillä, vaikka se kudoksilla tehdyissä kokeissa sitoutui tarkasti β-amyloidikertymiin. Tarvitaankin vielä lisää tutkimuksia, jotta kurkumiinista voidaan kehittää johdos, joka pystyy ylittämään aivoveriesteen. Rokka kehitti tutkimuksessaan myös [18F]merkkiaineen, jonka on tarkoitus sitoutua aivojen S1P3-reseptoreihin, joiden määrän arvellaan muuttuvan Alzheimerin taudissa.

Tutkimuksessaan Rokka syntetisoi kaikki merkkiaineet käyttämällä nukleofiilistä 18F-leimausta, jossa reaktiivinen 18F-fluoridi sitoutuu molekyyliin syrjäyttämällä molekyylistä lähtevän ryhmän.

18F-fluori on fluorin radioaktiivinen isotooppi, joka ominaisuuksiensa puolesta soveltuu loistavasti PET-kuvantamiseen. PET on kuvantamismenetelmä, jossa tutkittavalle kohteelle annostellaan lyhytikäisellä radioaktiivisella isotoopilla leimattua yhdistettä ja havainnoidaan radioaktiivisuuden jakautumista ja kertymää elimistössä. PET-kuvantamista käytetään jo usean sairauden, kuten Alzheimerin taudin ja erilaisten syöpäsairauksien, toteamiseen sekä lääkekehitystutkimuksiin.

Nanoliposomitutkimusta PET-kuvantamisen avulla

Erilaiset nanoliposomin pintaan kiinnitetyt yhdisteet voivat vaikuttaa liposomien käyttäytymiseen elimistössä. Liposomien pintaan kiinnitetyillä yhdisteillä, eli liposomien funktionalisoinnilla, pyritään parantamaan nanoliposomien ominaisuuksia. Funktionalisoitujen nanoliposomien käyttö lääkekuljettimina on herättänyt suurta kiinnostusta ja tutkimusta tällä saralla tehdäänkin kiivaasti.

Rokka tutki funktionalisoitujen nanoliposomien ominaisuuksia leimaamalla funktionalisoidut nanoliposomit 18F-fluorilla ja tutkimalla näiden [18F]nanoliposomien käyttäytymistä koe-eläimessä PET-kuvantamisen avulla.

– Vaikka tutkimani funktionaaliset yhdisteet nanoliposomien pinnalla eivät edistäneet nanoliposomien kertymistä aivokudokseen, havaitsin funktionalisoinnin vaikuttavan nanoliposomien jakautumiseen ja eritysnopeuteen koe-eläimen elimistössä, Rokka sanoo.

– Väitöskirjatyössäni kehitettyjä 18F-leimausmenetelmiä voidaan hyödyntää jatkossakin nanoliposomitutkimuksissa, joissa tutkitaan uusien funktionalisoitujen nanoliposomien ominaisuuksia PET-kuvantamisen avulla, hän lisää.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512959942
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Rokka Johanna
Laajuus:136 s.
ISBN:9789512959942
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1156
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl