SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Determinants of Bone Strength and Predictors of Hip Fracture Among Finnish Adults

Kauppi Maarit

Results from the Health 2000 Survey and the Mini-Finland Health Survey

Suomessa todetaan vuosittain noin 7000 lonkkamurtumaa. Lonkkamurtumien määrä tulee todennäköisesti kasvamaan, kun iäkkäiden määrä väestössämme entisestään kasvaa. Lonkkamurtumien ehkäisyn kannalta olisi tärkeää tunnistaa ne henkilöt, joilla murtumariski on erityisen suuri.

- Tutkimuksessani lonkkamurtumariskiä pystyttiin ennustamaan mallilla, joka sisälsi tiedot henkilön iästä, sukupuolesta, kehon koosta sekä kaatumisriskiin liittyvistä tekijöistä, kuten kävelynopeudesta, käytössä olevien keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määrästä ja Parkinsonin taudista, Kauppi kertoo.

Kaatumisalttiutta lisäävät tekijät keskeisiä lonkkamurtumariskiä arvioitaessa

Kaupin tutkimuksessa lonkkamurtumia itsenäisesti ennustavia tekijöitä olivat lisäksi ultraäänimittauksella arvioitu luun lujuus sekä seerumin D-vitamiinipitoisuus. Vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla myös synnyttäneisyys oli yhteydessä alhaisempaan lonkkamurtumariskiin.

- Lonkkamurtumien ehkäisyn kannalta optimaalinen D-vitamiinitaso näytti olevan vähintään 60 nmol/l. Kun kaatumisen riskitekijät otettiin huomioon, kantaluun ultraäänimittaus toi väestötasolla lonkkamurtumariskin ennustamiseen vain vähäistä lisäarvoa. Toisin sanoen tutkimuksessani käytetyn mallin avulla riskiryhmään kuuluvat voitiin tunnistaa melko luotettavasti ilman luun lujuuden tutkimistakin, Kauppi tarkentaa. 

Tutkittavien henkilöiden luun lujuutta väitöstutkimuksessa arvioitiin kantaluun ultraäänimittauksella. Tunnetut osteoporoosin riskitekijät, kuten korkea ikä, alhainen kehon paino, alhainen seerumin D-vitamiinipitoisuus, vähäinen liikunta-aktiivisuus, tupakointi ja runsas alkoholin käyttö olivat yhteydessä alhaisempaan luun lujuuteen.

Väitöstutkimus koostui kahdesta suomalaista aikuisväestöä edustavasta aineistosta, Terveys 2000 -tutkimukseen vuosina 2000–2001 osallistuneista 30 vuotta täyttäneistä miehistä ja naisista (n=6035) sekä Mini-Suomi -terveystutkimukseen vuosina 1978–1980 osallistuneista 45 vuotta täyttäneistä naisista (n=2039).

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512960255
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kauppi Maarit
Laajuus:123 s.
ISBN:9789512960255
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1160
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl