SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

From Statin Efficacy to Everyday Effectiveness: Studying the Gap in Between

Ruokoniemi Päivi

Statiinihoidon aloittajien määrä on kasvanut huomattavasti. Ruokoniemi tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa sekä statiinien käytön yleisiä trendejä kymmenen vuoden aikajaksolla että tekijöitä, jotka ovat keskeisiä statiinien odotettujen terveyshyötyjen toteutumisessa arkielämän diabetespotilailla.

–Tutkituista tekijöistä juuri statiinihoitoon sitoutumisen tasolla oli olennainen merkitys statiinien tutkittujen ja tunnettujen terveyshyötyjen toteutumisessa väestötasolla, eli arkivaikuttavuudessa. Hyvään statiinihoitoon sitoutumiseen liittyi myös pienempi sydäninfarktin ja hapen puutteesta johtuvan aivohalvauksen riski diabetespotilailla, Ruokoniemi kertoo.

Jos potilaan annostusohjeena on yksi statiinitabletti päivässä, niin hyvin statiinihoitoon sitoutunut potilas lopulta käyttää yhden tabletin keskimäärin kuutena päivänä viikossa.

– Yksi inhimillinen unohdus viikoittain siis sallittaisiin hyvän hoitoon sitoutumisen saavuttamiseksi. Väitöstutkimus kuitenkin osoitti, että vain noin puolet arkielämän diabetespotilaista sitoutuu statiinihoitoonsa näinkin hyvin, kun kontrolloitujen statiinihoitotutkimusten diabetespotilaista on sitoutunut statiinihoitoonsa hyvin lähes kaikki, Ruokoniemi sanoo.

Hän toteaa, että statiinien käyttö diabetespotilaiden sydän- ja verisuonisairaustapahtumien estossa perustuukin satunnaistetuista, kontrolloiduista hoitotutkimuksista saatuun näyttöön statiinien tehosta optimaalisissa olosuhteissa.

– Yleisesti ottaen hoitotutkimuksia kritisoidaan siitä, että ne eivät kontrolloidun luonteensa vuoksi anna tarpeeksi käyttökelpoista tietoa arkielämän vaikuttavuudesta. Tässä väitöstutkimuksessa tuodaan nyt esille sitä, mihin tekijöihin käytännön hoitotilanteissa tulisi sen sijaan kiinnittää huomiota, jotta hoitotutkimuksissa havaittu statiinien teho saataisiin toteutumaan myös arkielämän vaikuttavuutena, Ruokoniemi sanoo.

Arkielämän statiinihoidon vaikuttavuutta onkin Ruokoniemen mukaan mahdollista tutkia havainnoivan, lääke-epidemiologisen tutkimuksen muodossa. Ruokoniemen väitöskirja sisältää neljä lääke-epidemiologista tutkimusta, joissa käytettiin anonyymejä rekisteritietoja arkielämän statiinien käyttäjistä. Kontrolloimattoman luonteensa vuoksi lääke-epidemiologinen tutkimus ei kuitenkaan anna yhtä varmaa tietoa ilmiöiden välisistä syy-seuraussuhteista kuin kontrolloitu hoitotutkimus.

– Parhaimmillaan näkemyksemme statiinien hyödyistä sydän- ja verisuonisairaustapahtumien estossa perustuukin tutkimustietoon, jota saadaan molemmista lähteistä, ensisijaisesti kontrolloiduista hoitotutkimuksista ja toissijaisesti havainnoivista, lääke-epidemiologisista tutkimuksista.

Ruokoniemen mukaan tutkimustiedon lähteen laatua tärkeämpää on kuitenkin pohtia, mitä näistä eri lähteistä saadut tutkimistulokset meille kokonaisuudessaan kertovat statiinihoidon toteutumisesta väestötasolla ja miten sitä tulisi mahdollisesti järkiperäistää. Tämän väitöstutkimuksen perusteella ensisijaisia olisivat kaikki toimenpiteet, joilla potilaiden statiinihoitoon sitoutumista voitaisiin edistää.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512960576
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Ruokoniemi Päivi
Laajuus:161 s.
ISBN:9789512960576
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1165
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl