SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Complement System in Cutaneous Squamous Cell Carcinoma

Riihilä Pilvi

Ihosyövät lisääntyvät vuosittain Suomessa ja muualla maailmassa. Ihon levyepiteelisyöpä, okasolusyöpä, on yleisin etäpesäkkeitä lähettävä ihosyöpä, ja se aiheuttaa 20 prosenttia ihosyöpäkuolemista. Okasolusyöpä voi kehittyä kroonisesti haavautuneelle tai tulehtuneelle ihoalueelle. Auringon UV-säteily on tärkein okasolusyövän riskitekijä. Suuri osa ihon okasolusyöpätapauksista olisi ehkäistävissä erityisesti lasten aurinkoaltistuksen ja ihon palamisen vähentämisellä.

Tällä hetkellä okasolusyövän aggressiivisuutta tai nopeaa etäpesäkkeiden lähettämiskykyä ennustavia merkkitekijöitä ei tunneta. Pilvi Riihilä selvitti iho- ja sukupuolitautiopin alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan, mikä on komplementtijärjestelmän merkitys ihon okasolusyövän kehittymisessä. Komplementtijärjestelmä on tärkeä osa ihmisen synnynnäistä puolustusjärjestelmää, ja se säätelee tulehdusreaktioita.

CFH:n, CFI:n, C3:n ja CFB:n tuotannon estäminen vähentää okasolusyöpäkasvainten kasvua

Riihilä löysi väitöstutkimuksessaan uusia okasolusyövän merkkitekijöitä, joiden avulla voidaan kehittää merkkitekijäpaneelia tunnistamaan okasolusyöpätapauksia, joilla on suurentunut riski nopealle kasvulle, uusiutumiselle tai leviämiselle.

Tutkimuksen mukaan ihon okasolusyöpäsolut tuottavat enemmän komplementtijärjestelmän osia kuin ihon normaalit pintasolut, keratinosyytit. Komplementtijärjestelmän komponenteilla ja inhibiittoreilla havaittiin olevan osuus okasolusyövän kehittymisessä.

Okasolusyöpäsolut tuottavat komplementtijärjestelmän tärkeimpiä estäjiä komplementtitekijä H:ta (CFH) ja I:tä (CFI) sekä komplementin keskeisiä osasia komponentti C3:a ja komplementtitekijä B:tä (CFB) enemmän kuin normaalit ihon keratinosyytit soluviljelmissä. Lisäksi yksi keskeisimmistä havainnoista oli, että CFH:n, CFI:n, C3:n ja CFB:n tuotannon osoitettiin olevan vahvempaa okasolusyöpäkudoksessa kuin okasolusyövän esiasteessa.  CFH:n, CFI:n, C3:n ja CFB:n tuotannon estäminen vähentää okasolusyöpäkasvainten kasvua vähentämällä syöpäsolujen elinkykyä ja liikkumista sekä säätelemällä tulehdusreaktiota kasvainkudoksessa.

Tuloksia voidaan hyödyntää uusien syöpälääkkeiden kehittämiseen okasolusyöpään ja sen esiasteisiin.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512960637
Ulkoasu:n
Tekijä:Riihilä Pilvi
Laajuus:113 s.
ISBN:9789512960637
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1167
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl