SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

From Unspecific Quenching to Specific Signaling: Functional GTPase Assays Utilizing Quenching Resonance Energy Transfer (QRET) Technology

Kopra Kari

Mutaatiot solujen proteiineissa, kuten Ras-proteiinissa, voivat aiheuttaa solujen hallitsemattoman jakautumisen ja syövän synnyn. Kari Kopra kehitti väitöstutkimuksessaan valoon perustuvia menetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia mutaatioiden vaikutusta Ras-proteiinien aktiivisuuteen ja etsiä yliaktiivisuutta neutraloivia yhdisteitä. Mutaatiosta johtuva yliaktiivinen Ras löytyy joka neljännestä syövästä, eikä aktiivisuuden hallintaan ole tunnettua lääkettä.

– Valoon perustuvat menetelmät mahdollistavat nopean ja kustannustehokkaan tavan tutkia Ras-proteiinien aktiivisuutta. Nämä ominaisuudet ovat välttämättömiä hyvälle menetelmälle, jota tullaan käyttämään kymmenien tuhansien molekyylien seulontaan uuden lääkemolekyylin löytämiseksi, Kopra kertoo.

Kopra kehitti väitöstutkimuksessaan valoa tuottaviin lantanidi-leimoihin perustuvia menetelmiä, jotka soveltuvat automatisoituun tehoseulontaan. Hän tutki väitöstyössään erityisesti Ras-proteiinien aktivoitumista ja inaktivoitumista, sekä mutaatioiden vaikutuksia näihin reaktioihin. Kehitetyt menetelmät mahdollistavat uusien Ras-proteiinin aktiivisuuteen vaikuttavien lääkemolekyylien nopean seulonnan kahta eri menetelmää hyödyntäen.

– Käyttämällä kahta eri menetelmää ja olosuhdetta, voidaan välttyä haamuefekteiltä, jossa seulonnassa käytetty lääke antaa niin sanotusti väärän tuloksen eli tuloksen ilman vaikutusta Ras-proteiinien aktiivisuuteen, Kopra sanoo.

Ras-proteiiniin vaikuttavien syöpälääkkeiden kehitys on haastavaa

Mutaation seurauksena kytkinproteiinina toimiva Ras yleensä aktivoituu pysyvästi, aiheuttaen jatkuvan signaalin solussa. Signaalin häiriintyminen johtaa usein syövän kehittymiseen.

Lääkekehitykselle Ras-proteiini on hankala kohde keskeisen asemansa ja pyöreähkön muotonsa vuoksi. Ras-proteiinit myös jakautuvat toistensa kaltaisiin perheisiin, joiden yliaktiivisuuden aiheuttaa yhden aminohapon muutos proteiinin sekvenssissä. Mutatoituneeseen kohdeproteiiniin vaikuttaminen on hankalaa, koska erot ovat pieniä.

Tällä hetkellä tehokasta kaupallista menetelmää Ras-proteiineihin vaikuttavien molekyylien etsimiseen ei ole olemassa. Kopran mukaan tämä johtuu kehitettyjen menetelmien suuresta materiaalien tarpeesta ja heikosta soveltuvuudesta tehoseulontaan.

– Väitöstutkimuksessa kehittämäni menetelmät suoritetaan noin 100-kertaa matalammilla proteiinipitoisuuksilla kuin nykyisin vallalla olevat määritykset. Tämä pienentää merkittävästi kustannuksia ja myös ei-toivottujen reaktioiden riskiä, Kopra toteaa.

– Tulosteni perusteella Ras-proteiinien tutkimusta voidaan edistää huomattavasti käyttämällä oikeanlaisia menetelmiä. Nykyiset Ras-proteiinin tutkimusmenetelmät ovat monelta osin vajavaisia ja lääkemolekyylien seulontaa on jouduttu myös korvaamaan tietokone-mallinnuksilla, jotka eivät täysin vastaa todellisuutta. Seulontaan soveltuvien menetelmien kehittäminen ei kuitenkaan suoraan takaa lääkemolekyylien tai edes lääkkeiden kehittämiseen soveltuvien aihioiden löytämistä, Kopra päättää.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512960798
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kopra Kari
Laajuus:126 s.
ISBN:9789512960798
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1170
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl