SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Yhä läheisempään liittoon? Tutkielmia valtiosäännön integraationormin sisällöstä ja vaikutuksista

Salminen Janne

Yliopistollinen väitöskirja

Suomesta tuli Euroopan unionin jäsenvaltio ja suomalaisista Euroopan unionin kansalaisia runsaat parikymmentä vuotta sitten. Tämä perustuu vuonna 1994 solmittuun ja ratifioituun Suomen liittymistä Euroopan unioniin koskevaan sopimukseen, jolla Suomesta tuli unionin perustana olevien sopimusten sopijapuoli ja näiden perussopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet tulivat voimaan. Kotimaisena, valtiosääntöisenä perustana oli Suomen liittymisestä Euroopan unioniin säädetty laki. Nyttemmin unionijäsenyyden kotimainen valtiosääntöinen perusta on merkittävin osin muuttunut – ja vahvistunut. Tähän ovat vaikuttaneet sekä Suomen perustuslain muuttaminen että perustuslakia koskevan tulkintakäytännön kehitys. Samoin Euroopan unionin konstitutionaalisessa hahmottamisessa on tapahtunut muutosta.

Tutkimuksessa käsitellään valtiosäännön muutosta ja erityisesti tämän muutoksen myötä kehittyvää integraationormia, joka avaa valtiosääntöä Euroopan unionin konstituutiolle.  Integraationormistojen sisällön ja vaikutusten kartoituksen ohella tutkimuksen keskusteluteemoja ovat Suomen valtiosäännön kehitys, valtiosääntöjen avautuminen, unionissa ilmenevä valtiosääntöliitto ja Suomen valtiosääntö valtiosääntöliitossa.

Tuotenumero:9789512960972
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Salminen Janne
Laajuus: XIII + 446
ISBN:9789512960972
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Julkisoikeuden sarja. A 39
47,00 €
(sis. ALV 10%)


42,73 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl