SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Imaging neuroinflammation in progressive multiple sclerosis

Rissanen Eero

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on krooninen autoimmuunisairaus, joka johtaa pysyvään keskushermoston vaurioitumiseen. Suomessa on noin 7000 MS-tautia sairastavaa henkilöä.

Suurin osa MS-taudista alkaa aaltomaisella taudinkuvalla, jossa esiintyvien pahenemisvaiheiden vakavuutta ja esiintymistiheyttä voidaan tehokkaasti vähentää nykyisillä MS-taudin lääkityksillä. Suurimmalla osalla potilaista tauti kuitenkin etenee ajan myötä progressiiviseen taudinvaiheeseen, jossa toimintakykyä heikentäviä oireita kertyy yhä enenevästi pahenemisvaiheista riippumatta.

– Tähän taudinvaiheeseen ei ole tarjolla hyvin tehoavia lääkkeitä. MS-tauti onkin yksi yleisimmistä työikäisen väestön työkyvyttömyyttä ja toimintakyvyn alenemaa aiheuttavista neurologisista sairauksista Suomessa, Rissanen kertoo.

PET-kuvantamisesta apua MS-potilaiden tutkimiseen

MS-taudissa esiintyy aivojen monimuotoista tulehdusta, neuroinflammaatiota. Neuroinflammaation yksi tunnusmerkki on mikroglia-solujen aktivoituminen.

Eero Rissanen selvitti neurologian alan väitöstutkimuksessaan mikroglia-aktivaation roolia, sekä adenosiini-A2A-reseptorien roolia etenevässä MS-taudissa PET-kuvantamisen avulla.

– Magneettikuvantaminen eli MRI on kulmakivi MS-taudin diagnosoimisessa ja taudin aktiivisuuden arvioimisessa, mutta sen avulla ei pystytä suoraan mittaamaan tällaisia solutason muutoksia. Lisäksi yksittäisen MRI-kuvauksen yksilöllinen ennustearvo taudin etenemisen osalta on puutteellinen etenkin progressiivista MS-tautia sairastavilla, Rissanen kertoo.

Rissanen käytti väitöstutkimuksessaan PET-kuvantamismenetelmää, jossa pienellä määrällä radioaktiivisesti leimattua merkkiainetta pystytään mittaamaan kuvattavan kohdekudoksen aineenvaihduntaa ja toimintaa reaaliaikaisesti.

– Neurologian alalla PET-kuvantamisen käyttömahdollisuudet ovat jatkuvasti lisääntyneet viime vuosina, mutta MS-taudin yleisyyteen nähden PET-menetelmää hyödyntäviä tieteellisiä tutkimuksia on tähän mennessä tehty yllättävän vähän, toteaa Rissanen.

Etenevässä MS-taudissa laaja-alaisia aivojen tulehdusmuutoksia

Rissanen havaitsi tutkimuksessaan, että progressiivista MS-tautia sairastavien potilaiden aivoissa mikrogliasolujen aktivaatio oli huomattavasti lisääntynyt niillä valkean aineen alueilla, jotka näyttivät normaalilta MRI:ssä. Vertailuryhminä potilaille oli aaltomaista MS-tautia sairastavia potilaita sekä terveitä verrokkihenkilöitä.

–Voimakkaamman mikroglia-aktivaation havaittiin olevan myös yhteydessä vaikeampaan taudin kliiniseen vakavuusasteeseen. Toisin sanoen aaltomaista ja progressiivista tautia sairastavat potilaat jakautuivat selkeästi kahteen eri ryhmään mikroglia-aktiivisuuden perusteella, Rissanen kertoo.

Tutkimuksessa myös adenosiini-A2A-reseptorien määrä normaalilta näyttävässä valkeassa aineessa oli lisääntynyt progressiivista MS-tautia sairastavilla verrattuna samanikäisiin terveisiin henkilöihin. Lisäksi tutkimuksessa kehitettiin onnistuneesti verinäytteidenotosta riippumattomia PET-kuvien analysointimenetelmiä.

– Aivojen mikroglia-aktivaation ja adenosiini-A2A-reseptorien PET-kuvantaminen ovat lupaavia menetelmiä aivojen laaja-alaisen tulehduksen arvioimiseen progressiivisessa MS-taudissa. Etenkin mikroglia-aktivaation PET-kuvantamisesta saattaa tulevaisuudessa olla apua taudin vaikeusasteen arvioimiseen, mitä puolestaan voitaisiin hyödyntää progressiivisen MS-taudin lääketutkimuksessa ja -kehityksessä, Rissanen toteaa. 

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512960989
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Rissanen Eero
Laajuus:161 s.
ISBN:9789512960989
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1172
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl