SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Advanced biofuel production: Engineering metabolic pathways for butanol and propane biosynthesis

Pásztor András

András Pásztor kehitti väitöstutkimuksessaan uusia tapoja valjastaa bakteerisolut valmistamaan uusiutuvia biopolttoaineita. Hän osoitti ensimmäistä kertaa, että bakteerien avulla voidaan tuottaa maailmanlaajuisesti polttoaineena käytettävää propaania. Pásztor löysi tutkimuksessaan myös uusia tapoja valmistaa bakteerisoluissa butanolia, joka soveltuu polttoaineeksi ja kemianteollisuuden raaka-aineeksi.

Väitöskirjatyössään Pásztor suunnitteli ja arvioi uusia biosynteettisiä strategioita vaihtoehtoisten biopolttoaineiden tuottamiseksi. Lisäksi hän tutki solun aineenvaihdunnan keskeisiä tekijöitä, jotka rajoittavat tuottosysteemien tehokkuutta. 

– Toistaiseksi propaanin ja butanolin tuottotasot ovat niin alhaisia, ettei systeemeillä ole kaupallista merkitystä, mutta tutkimus on ensimmäinen välttämätön askel kohti käytännön sovelluksiin tähtäävää työtä, Pásztor sanoo.

Polttoaineita syntyy bakteerisolun aineenvaihdunnan sivutuotteena

Tutkimuksensa malliorganismina Pásztor käytti E. coli -bakteeria, jonka sisään rakennetut synteettiset metaboliareitit mahdollistivat polttoaineiden valmistuksen solun oman aineenvaihdunnan sivutuotteena. Metaboliareitit suunniteltiin siten, että ne voisivat toimia myös fotosynteettisissä isäntäorganismeissa, kuten sinilevissä eli syanobakteereissa.

– Tällöin polttoaineita voisi valmistaa suoraan hiilidioksidista ja vedestä käyttäen energianlähteenä auringonvaloa, Pásztor toteaa.

Pásztorin väitöskirjatyö on osa laaja-alaisempaa Turussa tehtävää biopolttoaineisiin liittyvää tutkimusta, jossa etsitään vaihtoehtoja uusiutumattomille fossiilisille polttoaineille. Vaikka biomassan käyttöön perustuvia mikrobiperäisiä polttoaineita onkin jo markkinoilla, niihin liittyvät suurimmat ongelmat ovat tuottosysteemien ekologisuus ja kilpailukyky nykyisillä markkinoilla.

Suoraan fotosynteesiin perustuvia mikrobiperäisiä biopolttoaineiden tuottosysteemejä ei vielä ole kaupallisessa käytössä, mutta erilaisia pilotteja on jo kehitteillä ja kokeiluvaiheessa.

Väitöskirja on englannikielinen

Tuotenumero:9789512961030
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Pásztor András
Laajuus:94 s.
ISBN:9789512961030
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:AI osa 514
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl