SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Sopimusten välinen liityntä ja päättymisen vaikutus

Kiskonen Aleksandra

Tutkimuksen kohteena on sopimusten välisen liitynnän vaikutus sopimuksen päättymiseen. Ensinnäkin tutkimuksessa tarkastellaan sopimusten välisiä liityntöjä. Sen jälkeen selvitetään sopimukseen liittyvän sopimuksen päättymisen vaikutusta sopimukseen sekä kartoitetaan mahdollisia perusteluja liitynnän päättymistilanteessa ilmenevän vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Lopuksi jäsennetään päättymisen vaikutusta koskeva arviointiprosessi sekä esitetään sopimusteknisiä suosituksia.

Sopimusten välinen liityntä voi olla oikeudellisessa arvioinnissa merkityksellinen seikka. Sopimusten on muodostettava kokonaisuus. Kokonaisuuden kriteerien määrittelyn sijaan tutkimuksessa osoitetaan liitynnän arviointivälineiksi itsenäisyys, tarkoitus, erotettavuus ja olennaisuus. Itsenäisyyden avulla on mahdollista tarkastella, onko kyseessä rakenteellinen vai sisällöllinen liityntä. Tarkoituksen avulla määritetään, mihin sopimusten välinen sisällöllinen liityntä perustuu. Erotettavuuden avulla arvioidaan, onko sopimuksella tarkoitus, jonka se voi toteuttaa itsenäisesti. Olennaisuudessa on kysymys sen arvioinnista, mikä on sopimuksen merkitys ja asema suhteessa toiseen sopimukseen.

Sopimukseen liittyvän sopimuksen päättymisen seurauksena sopimuksen tarkoituksen toteutuminen voi estyä, sopimus voi menettää tarkoituksensa, sopimusten yhteinen tavoite voi jäädä saavuttamatta tai sopijapuolen edellytys voi raueta tai osoittautua vääräksi. Sen, jonka suhteen päättymisen vaikutusta pyritään hyödyntämään, on täytynyt olla tietoinen sopimusten välisestä liitynnästä. Päättymisen vaikutus voidaan ottaa huomioon tulkinnan, muuttuneiden olosuhteiden, OikTL 36 § tai 33 §:n tai suoritusesteopin avulla. Lojaliteetti, luottamus ja taloudelliset argumentit voivat osaltaan puoltaa vaikutuksen huomioon ottamista.

Tuotenumero:9789512961856
Ulkoasu:sid.
Tekijä:Kiskonen Aleksandra
Laajuus:XXVII +178
ISBN:9789512961856
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisentiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A 135
35,00 €
(sis. ALV 10%)


31,82 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl