SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Ferns and lycophytes in Amazonia: Diversity patterns and usefulness as habitat indicators

Zuquim Gabriela

Zuquim tarkasteli saniaislajien ekologista ja maantieteellistä esiintymistä tavoitteenaan tehostaa Amazonian muun eliölajiston kartoitusta.

Osa saniaisista kasvaa vain tietynlaisella maaperällä ja pienellä alueella. Lajien ekologinen erikoistuminen erilaisiin maaperäoloihin sai Zuquimin kysymään, miten saniaisia voisi käyttää arvioimaan maaperäoloja.

‒ Saniaiset ovat hyvä ekologisen tiedon lähde avuksi Amazonian suojelun suunnittelussa. Havaitsimme, että Länsi-Amazonian geologisesti nuorilla alueilla on enemmän saniaislajeja kuin keskisen ja pohjoisen Amazonian vanhemmalla maaperällä kasvavissa metsissä. Pitkä ikä vaikuttaa maaperän ravinteisuuteen, sillä vuosituhanten aikana sadevesi huuhtoo ravinteet vähiin. Tietyltä paikalta löydetyt saniaislajit voivat auttaa tarkentamaan nykykarttojen antamaa kovin ylimalkaista tietoa paikan maaperästä, Zuquim sanoo.

Tutkimuksen mukaan monien saniaislajien levinneisyys määräytyy maaperän ravinteisuuden mukaan. Muiden ympäristötekijöiden, kuten ilmaston, metsän valoisuuden tai maaperän raekokojakauman, vaikutus lajien levinneisyyksiin vaihteli sen tarkastellun maantieteellisen alueen mukaan.

‒ Ilmeisesti saniaisten pienet ja kevyet itiöt ovat hyviä leviämään tuulen mukana, sillä silkka maantieteellinen etäisyys eri paikkojen välillä ei kovin hyvin selittänyt paikkojen välisiä lajistoeroja.

Amazonia on vaikeapääsyinen Euroopan kokoinen alue, jolla elää suuri osa koko maapallon kasvi- ja eläinlajistosta. Väitöstutkimuksessa kerätty tieto saniaisista lisää ymmärrystä Amazonian ekologisista ja evolutiivisista prosesseista ja auttaa eteenpäin alueen metsien suunnittelussa.

‒ Saniaiset ovat verrattain helppoja havaita ja tunnistaa lajilleen sekä nopeita kerättäviä, silloin kun näytettä tarvitaan lajin tunnistamiseen. Muutamilla työskentelyalueistani olin ensimmäinen paikalla käynyt tutkija, ja monilla alueilla metsä on häviämisuhan alla.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512962051
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Zuquim Gabriela
Laajuus:97 s.
ISBN:9789512962051
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:AII osa 306
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl