SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Synthesis of short oligonucleotides on a soluble support by the phosphoramidite method

Molina Alejandro

Tutkimuksessa on valmistettu liukoisia kantajia, joihin ankkuroituna rakenneyksiköiden liittäminen kasvavaan ketjuun voidaan tehdä liuoksessa, mutta jokaisen kytkennän jälkeen kantaja voidaan erottaa käytetyistä kemikaaleista saostamalla tai erottamalla se nopealla kromatografialla.

Työssä on käytetty kahta erityyppistä kantajaa, alkyloitua β-syklodekstriiniä ja tetraedrisesti haaroittunutta symmetristä orgaanista rakennetta. Ensin mainittu voidaan erottaa synteesissä käytettävistä pienimolekyylisistä yhdisteistä ja sivutuotteista nopealla adsorptiokromatografialla ja jälkimmäinen saostamalla pienellä tilavuudella metanolia.

Sekä DNA- että RNA-oligomeerien koostamiseen on sovellettu perinteistä, ns. fosforamidiitti-kytkentää. Sen soveltaminen liuosfaasissa on kuitenkin edellyttänyt uuden suojaryhmästrategian kehittämistä sekä DNA- että RNA-synteesille ja näiden strategioiden mukaisten nukleosidien rakenneyksiköiden syntetisoimista.

RNA-oligomeerien valmistamiseksi on lisäksi kehitetty menetelmä, jossa voidaan käyttää kaupallisia oligonukleotidisynteesin rakenneyksiköitä, joskin synteesi tällöin on hieman työläämpi kuin itse valmistettuja rakenneyksiköitä käytettäessä.    

Kustannustehokkuutta valmistusprosesseihin

Oligonukleotideihin pohjautuva kemoterapia on saavuttanut vaiheen, jossa lukuisia lääkeainekandidaatteja on kliinisissä faasi 2 ja 3 tutkimuksissa. Näissä kokeissa oligonukleotideja tarvitaan niin suuria määriä, että niiden valmistaminen perinteisillä kiinteän kantajan menetelmillä on kallista, huolimatta siitä, että näidenkin menetelmien kustannustehokkuus kaiken aikaa paranee.

Vaihtoehtoisena menetelmänä kehitetään liuosfaasissa tehtävää synteesiä, koska liuoksessa tehtävän kytkentäreaktion tehokkuus on parempi kuin kiinteän kantajan menetelmässä. Tällöin lähtöaineina käytettäviä nukleosideja tarvitaan vähemmän. Toinen merkittävä kustannus, josta vapaudutaan, on kantajapolymeeri, jonka osuus on kymmeniä prosentteja lopputuotteen hinnasta.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512961962
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Molina Alejandro
Laajuus:110 s.
ISBN:9789512961962
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:AI osa 521
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl