SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Now you see me, now you don't: A study of the relationship between internet anonymity and Finnish young people

Keipi Teo

Keipi toteaa Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa anonyymiyden olevan nuorille työkalu, jonka välityksellä oli helpompi kommunikoida toisten kanssa ja ilmaista omaa itseä ja etsiä omaa identiteettiä.

– Anonyymiys oli nuorten näkökulmasta myös keskeinen vaikuttaja internetin riskeihin, kun nimimerkin tai valeidentiteetin suojassa voidaan hyökätä vastuutta toisia henkilöitä vastaan. Anonyymiys mahdollistaa uusia keinoja hyväksikäyttöön jonka hinnan maksaa useimmiten naiivi käyttäjä, Keipi sanoo.

Internet ja sosiaalinen media on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut nopeasti ja tullut osaksi nuorten ihmisten elämää teknologisesti edistyneissä maissa. Nämä teknologian avaamat kehityspolut ovat avanneet laajan kirjon mahdollisuuksia itseilmaisuun ja sosiaalisiin suhteisiin, jotka luovat käyttäjille myös uusia riskejä.

Keipi tutki Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa suomalaisnuorten suhtautumista internetin yhteen keskeisimpiin piirteisiin, anonyymiyteen eli siihen kuinka nettivuorovaikutuksessa vuorovaikutuksen osapuolet jäävät olennaisesti piiloon. Osa kirjoittaa nimimerkillä ja osa kommunikoi paljastamatta kasvojaan. Tutkimuksessa anonyymiutta lähestytään moniulotteisena ilmiönä, jossa on eri tasoja.

Anonyymiys on keskeinen osa internetin käyttöä, oli sitten kyse verkkosurffaamisesta tai kanssakäymisestä sosiaalisessa mediassa. Keipi tutki nuorten käsityksiä anonyymiydestä verkossa ja sen vaikutuksista. Tutkimus pyrki myös identifioimaan millaiset psykologiset ja sosiodemografiset piirteen liittyvät anonyymiyden suosimiseen internetissä.

– Nuorten mukaan suuri osa internetin riskeistä ja hyödyistä liittyy anonyymiyteen, joka on nuorisotutkimuksessa harvoin käsitelty. Tiedonpuute on ongelmallista, jos anonyymiys vaikuttaa keskeisesti kanssakäymiseen ja itseilmaisuun, Keipi toteaa.
Väitöskirjan tulokset avaavat moniulotteisen kuvan nettianonyymiyden eri muodoista, mahdollisuuksista ja riskeistä. Tutkimuksen viitekehys on uusi ja siinä arvioidaan internetin yleisten käyttötapojen yhtymäkohtia  käyttäjän haluihin tai tarpeisiin.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512961771
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Keipi Teo
Laajuus:138 s.
ISBN:9789512961771
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:B osa 405
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl