SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Economic burden of psoriasis

Mustonen Anssi

Psoriaasista kärsiville potilaille ja heidän työnantajilleen koituva taloudellinen taakka johtuu pääosin ajan ja työtehon menetyksistä. Sairauden kokonaiskustannuksia arvioitaessa näitä ei aina osata ottaa huomioon.

– Kaikkien osapuolten huomioiminen olisi tärkeää, kun arvioidaan sairauksien taloudellista taakkaa, Mustonen sanoo.

Väitöskirjassaan Mustonen tutki Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoidettuja psoriaasipotilaita. Mustonen arvioi potilaille ja työnantajille koituvien kustannusten olevan mahdollisesti jopa kaksinkertaisia verrattuna Kelalle tai sairaanhoitopiirille koituviin kustannuksiin.

– Ihotautilääkärien hoidossa oleville psoriaasispotilaille koitui merkittävää taloudellista taakkaa epäsuorista kustannuksista, kuten ihon hoitoon käytetystä ajasta sekä hoitoihin ja lääkärin vastaanotolle matkustamisesta. Psoriaasin hoitoon käytettävistä lääkkeistä potilaat maksoivat keskimäärin viidenneksen, noin 200 euroa vuosittain, Mustonen kertoo.

Valohoitoa saaneille potilaille aiheutui runsaasti kustannuksia matkustamisesta. Mustonen havaitsi tutkimuksessaan, että valohoitoa saivat selvästi muita useammin lähempänä hoitopaikkaa asuvat. 

– Tämä herättää kysymyksiä siitä, tarjotaanko potilaille eri hoitovaihtoehtoja tasapuolisesti.

Monet psoriaasipotilaat työskentelevät sairaana

Kroonisten sairauksien, kuten psoriaasin, on todettu aiheuttavan merkittävää sairaana työskentelyä eli presenteeismiä. Kolmasosa tutkimuksen työssäkäyvistä potilaista koki psoriaasin aiheuttaneen presenteeismiä.

Sairaana työskentely oli selvästi yleisempää kuin sairauslomien pitäminen psoriaasin vuoksi. Tutkimuksessaan Mustonen arvioi siitä aiheutuvan yhtä paljon tuotantokustannuksia kuin sairauslomista. 

– Sairaana työskentelyn vaikutusta työntekijöiden tuottavuuteen ei usein osata ottaa huomioon kokonaiskustannuksia arvioitaessa. Epäsuorat kustannukset, kuten matka-, aika- ja tuotantokustannukset, tulisi ottaa aiempaa paremmin huomioon, kun arvioidaan potilaille tarjottavia hoitovaihtoehtoja. Tämä voisi vähentää yhteiskunnalle koituvia kokonaiskustannuksia, Mustonen pohtii.

Valittu lääke ohjaa kustannusten määräytymistä

Vaikka Mustonen ei suoranaisesti tutkinut terveyspalvelujen rahoittajia, väitöskirjaa tehdessään hänelle selvisi monikanavaisen rahoitusjärjestelmän aiheuttamia ongelmia.

– Esimerkiksi kalliiden biologisten lääkkeiden kustannukset päätyvät eri tahoille sen perusteella valitaanko lääke, jonka potilas pistää itse kotona vai sairaalassa annosteltava vaihtoehto. Tällainen kustannusten ohjautuminen saattaa vaikuttaa tarjottavan hoidon valintaan ja osa-optimointiin, joka saattaa lisätä veronmaksajien lopulta maksamia kokonaiskustannuksia, Mustonen toteaa.

Psoriaasin hoidon kustannuksia on puolestaan alentanut siirtyminen polikliiniseen hoitoon viimeisten vuosikymmenten aikana. Väitöskirjatutkimuksessa tarkastelluista potilaista vain erittäin pieni osa oli vuoden tarkastelujakson aikana ollut osastohoidossa.

Biologiset lääkkeet aiheuttavat lähes puolet hoitokustannuksista

Psoriaasin on arvioitu huonontavan potilaiden elämänlaatua yhtä merkittävästi kuin esimerkiksi syöpä tai sydämen vajaatoiminta. WHO listasi psoriaasin viime vuonna vakavien ei-tarttuvien sairauksien joukkoon, mikä kuvastaa psoriaasin merkittävyyttä. Psoriaasipotilaiden elämänlaadun parantaminen onkin yksi hoitojen päätavoitteita.

Psoriaasin hoitoon käytettävät biologiset lääkkeet joko pistetään ihon alle tai annetaan suonensisäisesti. Nämä lääkkeet ovat huomattavan kalliita, ja tutkimuksessaan Mustonen arvioi niiden aiheuttavan yli puolet kaikista lääkekustannuksista, vaikka niitä käytti vain hyvin pieni osa potilaista.

– On huomioitava, että biologisten lääkkeiden käyttö näyttää lisääntyvän jatkuvasti.  Tarvitaan kansallisia hoitosuosituksia, jotka voivat auttaa lääkäreitä tekemään kustannustehokkaampia päätöksiä tulevaisuudessa, Mustonen pohtii. 

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512961896
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Mustonen Anssi
Laajuus:128 s.
ISBN:9789512961986
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1182
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl