SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Probiotics and oral health: in vitro and clinical studies

Toiviainen Aino

Toiviainen tutki väitöstutkimuksessaan yleisterveyttä edistävien probioottien vaikutusta suun mikrobistoon, plakin hapontuottoon ja ienterveyteen laboratoriokokeiden ja kahden kliinisen tutkimuksen avulla.

Kliiniset tutkimukset olivat satunnaistettuja kaksoissokkotutkimuksia ja niissä käytetyt probiootit olivat Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG ja Bifidobacterium lactis BB-12.

– Tutkituilla probiooteilla ei ollut vaikutusta plakin hapontuottoon, vaikka teoriassa näin voisi käydä. Myöskään hampaiden reikiintymisen kannalta tärkeiden mutans streptokokkien määrässä tai suun mikrobikoostumuksessa ei havaittu muutoksia. Sen sijaan LGG- ja BB-12-probiootteja sisältävä yhdistelmätabletti vähensi plakin määrää ja ienverenvuotoa koehenkilöillä, kertoo Toiviainen havaitsemistaan probioottien hyödyistä.

– Väitöskirjatutkimuksessani saamani tulokset siis tukevat käsitystä siitä, että yleisterveydelle hyödyllisillä probiooteilla olisi edullisia vaikutuksia myös suun terveyteen. Tutkimukseni perusteella probiooteilla voitaisiin ehkäistä esimerkiksi ientulehdusta, Toiviainen jatkaa.

Laboratoriokokeissa ja kliinisissä tutkimuksissa Toiviainen havaitsi probioottien vaikuttavan suun terveyteen myönteisesti, mutta jatkotutkimuksissa on Toiviaisen mukaan keskeistä selvittää mekanismeja näiden myönteisten vaikutusten taustalla.

– Probioottien käyttö yleistyy jatkuvasti, joten on yhä tärkeämpää ymmärtää probioottien toimintaa ja vaikutusmekanismeja myös suuontelossa, toteaa Toiviainen.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512962327
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Toiviainen Aino
Laajuus:79 s.
ISBN:9789512962327
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1186
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl