SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Safety and Outcome of Coronary Interventions with Special Reference to Anticoagulation and Stent Type

Annala Antti-Pekka

Hyytymisenestolääkkeiden käyttö sepelvaltimotoimenpiteiden yhteydessä ja niiden jälkeen on haastavaa tasapainottelua vuotojen ja hyytymien aiheuttamien komplikaatioiden välillä. Tehokkaiden uusien lääkkeitten myötä tukostaipumusriski on pienentynyt, mutta jopa henkeä uhkaavien vuotojen mahdollisuus on olemassa.
– Erityisesti vuotoriski on kasvanut jatkuvaa verenohennuslääkehoitoa saavilla potilailla. Pallolaajennuksessa suonen uudelleenahtaumisen estämiseksi asetettu verkkoputki, stentti, altistaa hyytymien kehittymiseen suoneen ennen sen paranemista. Erityisesti ns. ensimmäisen sukupolven lääkeainepinnoitetuilla stenteillä on todettu hidastunut suonen paraneminen.  Lyhyt klopidogreelihoito sepelvaltimon pallolaajennuksen jälkeen verenohennuslääke Marevania käyttävillä potilailla ei lisännyt stenttitromboosien riskiä. Tutkimustulos tukee hoitokäytäntöä, jossa pyritään mahdollisimman lyhyeen kolmoishoitoon (varfariini+klopidogreeli+aspiriini) pallolaajennuksen jälkeen, Annala toteaa.

Ohennuslääkettä ei tarvitse tauottaa

Aikaisemmin suositeltiin keskeyttämään verta ohentavan varfariini ennen sepelvaltimoiden varjoainekuvausta ja pallolaajennushoitoa. Keskeytymätön Marevanin käyttö varjoainekuvauksen aikana ei lisännyt tutkimuksessa vuotoriskiä, Annala sanoo.

Eteisvärinäpotilaan vuotoriskin arvioitiin on kehitetty erilaisia pisteytyksiä.

– Vaikka tutkimuksessa todettiin kohtuullinen ennustearvo yhdelle näistä pisteytyksistä, ei vuotoriskin arvio voi perustua pelkästään tähän, vaan jokaisen potilaan riskit on  huomioitava kokonaisvaltaisesti  ja määrättävä lääkkeet yksilöllisesti.

Valokerroskuvaus (OCT) on uusi tekniikka, jolla voidaan kuvata sepelvaltimoa erittäin yksityiskohtaisesti suonen sisältä.

– Sillä kuvautuvat hyvin suonen sisäpinnan plakit eli kovettumat,  mahdolliset seinämän repeämät ja hyytymät sekä stentin asettuminen suonen seinämää vasten ja stentin peittyminen suonen parantuessa.

Annala havaitsi, että titaanityppioksidilla päällystetty metalliverkko näytti parantuneen hyvin jo kuukauden kuluttua toimenpiteestä suonensisäisellä valokerroskuvauksella arvioituna.

Myös kolmen vuoden seurannassa titaanistentillä hoidetuilla potilailla oli merkittävästi vähemmän sydänkomplikaatioita verrattaessa heitä  paklitakseli-päällysteisillä, ensimmäisen sukupolven lääkestenteillä hoidettuihin potilaisiin.
 
Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512962488
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Annala Antti-Pekka
Laajuus:115 s.
ISBN:9789512962488
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1191
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl