SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

International Adoption: Symptoms of attachment disorders and their associations with the child’s background and developmental outcome

Raaska Hanna

Monet ulkomailta adoptoidut lapset ovat eläneet ensimmäisen elinvuotensa ympäristössä, jossa mahdollisuus virikkeisiin tai pysyviin hoivasuhteisiin on rajoittunut. Näiden puutteiden tiedetään lisäävän riskiä sekä kiintymyssuhdehäiriöihin että kehityksellisille ongelmille.

Kiintymyssuhdehäiriöiden vaikutuksista lapsen myöhemmälle kehitykselle tiedetään kuitenkin edelleen vain vähän. LL Hanna Raaska selvitti väitöstutkimuksessaan, onko niillä lapsilla, joilla on adoption jälkeen kiintymyssuhdehäiriön oireita myös enemmän muita ongelmia pitkäaikaisesti.

– Tutkimus osoittaa, että valtaosa suomalaisista adoptiolasista on hyvin sopeutuneita. Oppimisen ja kielenkehityksen ongelmia sekä koulukiusauskokemuksia oli enemmän niillä lapsilla joilla oli tulovaiheessa kiintymyssuhdehäiriön oireita. Adoptoiduilla lapsilla oli enemmän kiintymyssuhdekäytöksen ongelmia kuin verrokkilapsilla kaksi vuotta adoption jälkeen, mutta ero ikätovereihin ei ollut nähtävissä enää neljä vuotta adoptiosta, Raaska kertoo.

Oirehtivat lapset saatava tuen piiriin

Vuosina 1985–2007 adoptoitujen lasten vanhemmille ja lapsille itselleen lähetettiin kyselylomakkeita lapsen oireista, kokemuksista ja kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 1450 henkilöä.

Kyselylomakkeilla arvioitiin lapsen reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön oireita adoption jälkeen sekä lapsen senhetkisiä oppimiseen ja kielenkehitykseen liittyviä ongelmia. Lapsilta kysyttiin myös kokemuksia koulukiusaamisesta. Tämän lisäksi arvioitiin muutosta 212:lle lapsista toteutettavassa kiintymyssuhdekäyttäytymisen seurantatutkimuksessa kaksi ja neljä vuotta adoption jälkeen. Tuloksia verrattiin suomalaiseen verrokkiryhmään.

– Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että adoption jälkeiset kiintymyssuhdehäiriön oireet ovat merkki riskistä myöhemmille kehityksen ongelmille. Nämä ongelmat tulisi tunnistaa, sekä ohjata lapset osaavan tuen piiriin, Raaska painottaa.

Väitöstutkimus on osa suomalaista FinAdo-tutkimusta (Finnish Adoption Study).

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512962648
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Raaska Hanna
Laajuus:123 s.
ISBN:9789512962648
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1195
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl