SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Bully-victims: Prevalence, Psychosocial Adjustment, and Responsiveness to Intervention

An Jang

MA An Yang selvitti psykologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, miten suuri osa oppilaista sekä kiusaa toisia että joutuu itse kiusatuksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko näillä oppilailla enemmän psykososiaalisen sopeutumisen ongelmia kuin lapsilla, jotka ainoastaan kiusaavat tai ovat kiusattuja, sekä käyttävätkö nämä oppilaat ‒ tai kohdistuuko heihin ‒ enemmän fyysistä, sanallista, epäsuoraa ja nettikiusaamista kuin oppilaat, jotka ainoastaan kiusaavat tai ovat kiusattuja.

Väitöstutkimuksen mukaan kiusaaja-uhrit eroavat sosiaalisen sopeutumisensa suhteen muita kiusaavista, mutta eivät niinkään kiusatuksi joutuvista oppilaista.

‒ Tutkimuksen mukaan kiusaaja-uhrit syyllistyvät sanalliseen, fyysiseen ja nettikiusaamiseen useammin kuin pelkästään muita kiusaavat lapset. Epäsuoraan kiusaamiseen, kuten ryhmän ulkopuolelle sulkemiseen tai ilkeiden juorujen levittämiseen nämä oppilaat eivät osallistu useammin kuin pelkästään muita kiusaavat lapset, An Yang kertoo.

Väitöstutkimuksessa hyödynnettiin KiVa Koulu -hankkeessa kerättyjä laajoja tutkimusaineistoja, joiden pohjalta An Yang tunnisti itse- ja toveriarviointeja käyttämällä muita toistuvasti kiusaavat lapset, kiusatuksi joutuvat lapset sekä lapset, jotka sekä kiusaavat että tulevat itse kiusatuksi.

Niin kutsuttuja kiusaaja-uhreja on huomattavasti vähemmän (alle 3 prosenttia oppilaista) kuin oppilaita, jotka ainoastaan kiusaavat tai ovat ainoastaan kiusattuja.

Tutkimuksen mukaan Kiva Koulu -ohjelma vähentää myös niiden lasten osuutta, jotka sekä kiusaavat että ovat kiusaamisen kohteena.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512962402
Ulkoasu:nid.
Tekijä:An Jang
Laajuus:83 s.
ISBN:9789512962402
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:B osa 403
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl